Na današnjem Kolegiju župana donesena je odluka o rebalansu proračuna za 2018. godinu. Kako je istaknula pročelnica Bibijana Baričević, radi se o očekivanim izmjenama potrebnima da se krajem godine plan uravnoteži sa stvarnim stanjem. A ono je ove godine u zadarskoj županiji dosta dobro.

- Proračun je povećan za jedan posto pa je umjesto planiranih 901 milijun kuna povećan na 910 milijuna. Smanjeni su prihodi od poslovanja i zaduženja, a najkvalitetniji prilog, onaj od poreza, povećan je za 8 milijuna kuna, dijelom zbog izmjena zakona ali i veće aktivnosti našeg gospodarstva, rekla je Baričević.
Pomoći od EU sredstava smanjene su za 48 milijuna kuna zbog kašnjenja realizacije nekih projekata, najviše navodnjavanja i Centra novih tehnologija, kao i planiranih 18 milijuna zaduženja planiranih za ove projekte. Pomoći u zdravstvu povećane su za 24 milijuna kuna, ali su povećani i prihodi korisnika na tržištu.

Županija će za potrebe srednjih i osnovnih škola te domova transferirati 46 milijuna kuna koje joj doznačava država. Kriteriji su poznati i odnose se na prijevoz učenika, energente te broj učenika, odjela i školskih zgrada. Njih je pod patronatom županije, istaknuo je pročelnik Ivan Šimunić, čak 103.

Pročelnik novooformljenog Odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Nikica Miletić najavio je izmjene koje se odnose na upravljanje školskom imovinom, odnosno iznajmljivanje za obavljanje drugih djelatnosti.

- Kriteriji će biti za sve isti i propisuju minimalnu cijenu te okvir unutar kojeg prostori mogu biti iznajmljivani. Prihod od zakupnine mora se koristiti strogo namjenski za razvoj ustanove i njezinu osnovnu namjenu. Škole će moći davati u najam i opremu, ali najviše 30 dana i ne duže od četiri sata dnevno. Svi ugovori o zakupu morat će biti dostavljeni Upravnom odjelu, objasnio je Miletić.

Isti pročelnik predstavio je i Prijedlog upute o postupanju u javnoj nabavi roba, radova i usluga. Ovom Uputom uređuje se postupanje u upravnim odjelima Zadarske županije, te odgovornost službenika u planiranju, pripremi i provedbi postupaka javne nabave radova, roba i usluga, kontroli izvršenja ugovora o javnoj nabavi, vođenju evidencija i izvješćivanju o javnoj nabavi.

- Cilj ovog prijedloga je da budemo još transparentniji i učinkovitiji i napravimo maksimalne uštede u javnim nabavama gdje je županija osnivač, rekao je župan Božidar Longin.

Ov ai druge odluke bit će na dnevnom redu Županijske skupštine početkom prosinca.