Županijska lučka uprava Zadar pozvala je građane zainteresirane za vez brodica u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Novigrad, da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar ( objavljen 10. rujna).

Uz zahtjev je potrebno priložiti preslik važeće plovidbene dozvole, osobne iskaznice broj telefona te informaciju je li brodica luku Novigrad koristila dosad, koliko dugo, te na kojem broju veza.

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU - Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.