Grad Zadar poziva sve zainteresirane građanke i građane da sudjeluju u izboru za najbolju fotografiju na temu održive urbane mobilnosti. Izbor je organiziran u povodu obilježavanja manifestacije Europski tjedan mobilnosti 2018. te sufinanciran sredstvima Europske unije.

Europski tjedan mobilnosti manifestacija je u organizaciji Europske unije s ciljem da se potaknu javna svijest i aktivnosti građana protiv zagađenja okoliša uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a samim time i poboljša kvaliteta života građana europskih gradova. Na poseban način se potiču mjere usmjerene smanjenju zagađenja okoliša, promoviranju sredstva javnog prijevoza i alternativnih modela kretanja i prijevoza u gradovima. Isti pruža priliku za razmišljanje o stvarnoj namjeni naših gradskih ulica i razmatranje konkretnih rješenja za izazove kao što su onečišćenje zraka i zagađenje bukom, prometna zagušenost, prometne nesreće i zdravstveni problemi.

Europski tjedan mobilnosti ove će se godine obilježiti pod temom Kombiniraj i kreni (eng. Mix and Move) čime se želi ukazati na multimodalnost - korištenje različitih načina kretanja i prijevoza za dolazak na odredište.

I ove godine Grad Zadar, u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, uključit će se u obilježavanje navedene manifestacije. U sklopu iste, javnost će moći pristupiti raznim aktivnostima u organizaciji projekata financiranih sredstvima Europske unije, a usmjerenih prema poticanju mjera održive urbane mobilnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da fotografiraju događaje, aktivnosti, kretanje, prometna rješenja, svoje sugrađane dok pješače, voze bicikl, koriste javni prijevoz i slične situacije s naglaskom na održivu mobilnost.  Na ovaj način se potiče građane na kritičko promišljanje o gradskom prometu s naglaskom na održive, čiste, energetski učinkovitije i za okoliš povoljnije oblike kretanja. Malim promjenama, kao što je odlazak na posao hodanjem, biciklom ili javnim prijevozom, odabiremo zdraviji način života, čuvamo okoliš i doprinosimo održivom urbanom razvoju!

Vaše fotografije možete poslati na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do 18. rujna 2018. godine do 12 sati. Nakon isteka roka za dostavu fotografija, stručno povjerenstvo odabire tri (3) najbolje fotografije koje udovoljavaju uvjetima ovog poziva, u skladu s pravilima struke. Najbolju fotografiju zajedno sa svim pravima Grad će otkupiti za 800 kuna, drugonagrađenu za 400. a treću za 200 kuna.