Peta po redu konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET2018 održat će se 20. i 21. rujna s predkonferencijskim danom 19. rujna na Sveučilištu u Zadru. 

Konferenciju organiziraju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković. Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, OpenAIRE Advance (u sklopu Obzora 2020), European Association of Science Editors (EASE) i organizacija SPARC Europe. 

Ovogodišnja PUBMET2018 konferencija okupit će oko 120 znanstvenika i stručnjaka koji zagovaraju otvaranje svih faza znanstvene komunikacije, od objavljivanja ne samo radova već i istraživačkih podataka, recenzijskog postupka, laboratorijskih dnevnika i dr. Na konferenciji će se raspravljati i o modelima potpore istraživanjima i objavljivanju radova u otvorenom pristupu, potpori mladim znanstvenicima, prosudbi znanstvenih rezultata, zaštiti podataka i znanstvenoj čestitosti

PUBMET2018 će također okupiti nastavnike, studente, urednike znanstvenih i stručnih časopisa, izdavače, knjižničare, financijere, donositelje politika i sve ostale zainteresirane za otvorenu komunikaciju i evaluaciju rezultata, otvoreni pristup znanstvenim informacijama te trasparentnu politiku financiranja projekata. Sustavna potpora, naročito mladim istraživačima i manjim institucijama, uredništvima ili izdavačkim kućama, nužna je za uspjeh ostvarivanja otvorenog pristupa znanstvenim rezultatima u Hrvatskoj i EU, kao i otvaranja ostalih segmenata znanstveno-istraživačkog rada. Europska komisija snažno podupire otvorenu znanost, a različiti aspekti te otvorenosti razmatrat će se tijekom PUBMET2018 konferencije.
U sklopu konferencije održat će se radionica europskog ogranka organizacije SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), na kojoj će se raspravljati o autorskim i srodnim pravima u Hrvatskoj i EU te predstaviti novi alati za dodjeljivanje Creative Commons autorskopravnih licencija. Tijekom predkonferencijskog dana 19. rujna 2018. održat će se radionice o uporabi alata za otkrivanje plagiranja te o određivanju autorstva i koautorstva te prepoznavanju lažnog autorstva. Prije samog otvaranja konferencije predstavnici velikih izdavačkih kuća, EBSCO i Clarivate Analytics, održat će radionicu o alatima za pretraživanje i procjenu rezultata znanstvenih istraživanja. 

U dva dana konferencije obradit će se niz zanimljivih tema, počevši od važnosti otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i nastavnim materijalima, mogućnosti razmjene rezultata istraživanja, citatnoj prednosti radova u otvorenom pristupu, razvoju sustava za povezivanje digitalnih arhiva i alata za citatnu analizu, samoarhiviranju radova znanstvenika, transparentnom recenzijskom postupku, ulozi knjižnica i agencija u prikupljanju podataka i prosudbi uspješnosti znanstvenika, znanstvenoistraživačkih i visokoškolskih ustanova, zaštiti podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), te aktualnim etičkim pitanjima u znanstvenom izdavaštvu i dr.

Pozvana izlaganja održat će niz inozemnih stručnjaka iz različitih područja znanosti. Katarzyna Szkuta će u koautorstvu s povjerenikom Europske komisiije Jean-Claude Burgelmanom predstaviti politiku otvorene znanosti i otvorenih istraživačkih podataka koju zagovara Europska komisija, s posebnim osvrtom na dosege europskog znanstvenog i istraživačkog oblaka. Vanessa Proudman iz organizacije SPARC Europe govorit će o najnovijoj inicijativi otvorenosti (tzv. plan S) s aspekta financijske održivosti. Ignasi Labastida i Juan sa Sveučilišta u Barceloni govorit će o ulozi institucija u potpori otvorene znanosti. Gareth O Neill sa Sveučilišta u Leidenu predstavit će rezultate istraživanja o percepciji znanstvenika o pojedinim segmentima otvorene znanosti, a posebno će istaknuti važnost otvorene znanosti za mlade istraživače. Silvio Peroni sa Sveučilišta u Bologni govorit će o pokretu otvorene citiranosti, a Jon Tennant, osnivač obrazovne platforme Open Science MOOC, predstavit će izazove današnje znanstvene komunikacije te izložiti prijedlog njezine transformacije.
***
Program i detaljni raspored konferencije PUBMET2018 možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://pubmet.unizd.hr/programme/

Više o konferenciji PUBMET2018 pronađite na službenim stranicama: http://pubmet.unizd.hr ili na društvenim mrežama: Facebook (https://www.facebook.com/pubmet) / Twitter (https://twitter.com/pubmet)