Pod pokroviteljstvom Zadarske županije-UO za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša i Turističke zajednice grada Paga, udruga Volim Vlašići u sklopu projekta „Molimo ne bacajte opuške, naše ribe i ptice ne puše" postavila je na plaži u Vlašićima 3 info table s besplatnim papirnatim pepeljarama za pušače te nosače s pepeljarama u nekoliko obližnjih ugostiteljskih objekata, piše Morski.hr.

Ciljevi projekta su smanjenje onečišćenja plaže od opušaka, poticanje na odgovornije ponašanje pojedinca; mještana, turista i posjetitelja, očuvanje prirode i bioraznolikosti uvale Vlašići kroz edukaciju, informiranje i senzibilizaciju javnosti te briga za zaštitu prirodnih ljepota, biljnih i životinjskih te endemskih vrsta na zaštićenom području s naglaskom na uvalu Vlašići i ekološku mrežu Natura 2000.

Opušci od cigareta na svjetskoj razini zauzimaju visoko mjesto te iz godine u godinu predstavljaju sve veći ekološki problem na svjetskim plažama pa tako i na plaži u uvali Vlašići. Iako se plaža u ljetnim mjesecima čisti na njoj ne postoje posebni koševi ili pepeljare za odbačene opuške niti se koristi specijalni alat kojim bi se isti pokupili.

Broj dnevnih posjetitelja i kupača prelazi brojku 300 a od toga ih je sigurno pola pušača. Većina tih opušaka nažalost završi u pijesku ili u moru pod utjecajem oseke i plime. Razgradnja opuška traje do 6 mjeseci a filter cigarete koji je napravljen od spužvastog materijala upija vlagu i povećava svoj volumen pa se teže može i razgraditi. Procjenjuje se da njegova razgradnja traje do 10 godina. Mala djeca koja se igraju u pijesku, ribe, ptice i ostali organizmi koji žive u uvali Vlašići direktno su pogođeni zagađenjem plaže od opušaka cigareta. Ne poduzmemo li uskoro neke mjere moglo bi doći do većeg ekološkog zagađenja.

Uvala Vlašići je 2014. godine zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti proglašena Natura 2000 zaštićenim morskim područjem pod oznakom HR3000044. Unatoč dobroj očuvanosti staništa, glavne prijetnje su mu prekomjerna urbanizacija i betonizacija obale, prekomjeran izlov njegovih bioloških bogatstava te onečišćenje. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovaj pilot projekt te na plažu postavili 3 table s nosačima u kojima se nalaze besplatne papirnate pepeljare za pušače te nosače u nekoliko obližnjih ugostiteljskih objekata, izjavila je Ana Žunić predsjednica udruge Volim Vlašići.

Prednosti papirnatih pepeljara:

sprječavaju bacanje opušaka na plaži
ekološki prihvatljive i 100% razgradive - izrađene korištenjem razgradivih materijala
ponovno upotrebljive - mogu se iskoristiti nekoliko puta
besplatne, sigurne i jednostavne za montažu i uporabu
idealne za informiranje i educiranje pušača, posjetitelja i turista
zadovoljavaju navike pušača
pomažu u sprječavanju tj. izazivanju požara bacanjem opušaka u prirodu
mogu se baciti i u obične kante na plaži

Rezultati:

smanjenje onečišćenja plaže od opušaka,
odgovorniji pušači,
educirani, senzibilizirani i informirani pušači, mještani, posjetitelji i turisti o prirodnim vrijednostima, bioraznolikosti, zaštiti i očuvanju prirode i okoliša, flori i fauni na području Vlašići u sklopu eko mreže Nature 2000