ZADAR - Tankerska Next Generationa (TNG), naša najmlađa i uspješna brodarska kompanija zapošljava operativnog poslovoditelja.

U prijevodu bi to bilo najbliže tajniku Društva koje s pomorcima ima 270 zaposlenih. U upravi te tvrtke - kćeri Tankerske plovidbe (koja za TNG obavlja servisne poslove) svega je  troje zaposlenih. - Tražimo kvalitetnu osobu koja će operativno voditi poslovanje društva, kazao nam je direktor TNG, John Karavanić.

Potvrđuju to i opis posla iz natječaja otvorenog do 17. kolovoza.

Radnik će obavljati sljedeće poslove u skladu s pravilima struke i uputama Poslodavca u njegovom sjedištu u Zadru:
- provođenje dogovorene i utvrđene poslovne politike Društva
- osiguravanje učinkovitog rada ureda na dnevnoj bazi
- izrađivanje financijskih kalkulacija kao podloge za donošenje investicijskih odluka
- izrađivanje analiza poslovanja i uspješnosti za potrebe Uprave i vanjskih korisnika
- sudjelovanje u izradi propisanih izvješća za regulatora i drugih nadležnih institucija
- sudjelovanje u izradi prijedloga plana poslovanja
- praćenje zakonskih propisa te stručne literature iz svog djelokruga rada
- čuvanje i sustavno pohranjivanje dokumentacije
- praćenje rokova plaćanja svih obveza i naplate svih potraživanja Društva i ovisnih društava
- praćenje cjelokupnog financijskog poslovanja Društva vezano za plaćanja i naplate u zemlji i inozemstvu
- komunikacija sa financijskim institucijama / Povremeno sudjelovanje u konferencijskim razgovorima s investitorima
- organizacija i priprema sastanka i vođenje zapisnika Uprave i Nadzornog odbora
- ažuriranje internetske stranice


Uz diplomu ekonomskog ili pravnog smjera, aktivno znanje jezika, očito je potrebno i iskustvo s različitim vještinama poslovanja.

U Zadru koji postaje sve siromašniji s kvalitetnim kadrovima, pitanje je hoće li TNG naći  osobu kakvu treba.