Jedna od novosti koje je donio Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, osim potpune liberalizacije tržišta, je i odlazak u povijest gradske odredbe o bijeloj boji taksi vozila. Prije osam godina Gradsko vijeće donijelo je nekoliko odluka vezanih uz obavljanje taksi djelatnosti, a jedna od njih bila je da sva novoregistrirana taksi vozila budu bijele boje, kako bi bila prepoznatljiva korisnicima. Mnogi su tada pribjegavali prebojavanju vozila koja su već posjedovali ili bi ih povoljno nabavili kako bi udovoljili novom uvjetu, no od ovog ljeta takvog pravila više nema.

- Novim Zakon o prijevozu u cestovnom prometu jedinice lokalne samouprave svojim Odlukama o autotaksi prijevozu više nisu u mogućnosti propisivati izgled autotaksi vozila već to sukladno članku 13. stavku 7. navedenog Zakona propisuje Ministar svojim Pravilnikom. Predmetni Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe stupio je na snagu početkom mjesece lipnja i njime su definirani brojni posebni uvjeti koje mora ispunjavati autotaksi vozilo, no boja vozila nije definirana. Sukladno gore navedenom, a s obzirom da je novim Zakonom autotaksi tržište u potpunosti liberalizirano tj. da JLS-e više ne mogu ograničiti broj izdanih autotaksi dozvola, u narednim mjesecima vjerovatno ćemo na zadarskom prometnicama susretati mnoštvo autotaksi vozila različitih boja, objasnio nam je pročelnik UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Ivica Katić.

Među novim vozilima s oznakom TAXI zamjetan je velik boj vozila s kontinenta. Kako su klijenti vozača Ubera u velikom broju preselili na more, i oni su krenuli za njima, što je bio slučaj i prethodnih godina, no kako su sada i za njih obvezne table s natpisom postali su svima vidljivi.