Zadarska policija raspisala je natječaj za Prometnu jedinicu mladeži za 2018. godinu. Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra izdvojio je za 2018. godinu novčana sredstva za 34 pripadnika Prometne jedinice mladeži. Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.

Zahtjevi se zaprimaju do 25. svibnja 2018. godine, a treba ih dostaviti u PU Zadarsku u ulicu Bana Josipa Jelačića br. 30.

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju imati navršenih 16 godina života ili više te zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine. Prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, a ona je u ovom slučaju 2.000 kuna.