ZADAR- Hrvatska agencija za nadzor financijskih  usluga- HANFA odobrila je društvu Crodux derivati Dva objavljivanje ponude za preuzimanje zadarske tvrtke Tankerkomerc.

To znači da će tvrtka u vlasništvu generala Ivana Čermaka objaviti  javni poziv otkupa preostalih dionica s ponudom od 130 kuna za jednu. Po tom iznosu Crodux derivati Dva kupili su početni udio dionica Tankerkomerca od 33.9 posto koji im je dao zakonsko pravo da idu u proces preuzimanja većinskog paketa dionica.

Ponuditelj je bio obvezan Hanfi dostaviti elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva, revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Elaboratom koji je izradilo društvo PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. Zagreb te izvješćem Venia Revizije, neovisnog revizora, procjena fer vrijednosti dionica Tankerkomerca je da ništa ne vrijede - odnosno da joj je vrijednost nula. Do toga nije bilo teško doći s obzirom na zaduženost Tankerkomerca koja je odavno pojela precijenjeni temeljni kapital od 64.2 milijuna kuna te zadarske tvrtke koja je uoči preuzimanja izbjegla i stečaj.

Crodux je do sada bio zakupac terminala  naftnih derivata Tankerkomerca u Gaženici a vrlo brzo će postati i stvarni vlasnik dionica tvrtke čije su nekretnine opterećene hipotekama banka.