Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) izvješćuje javnost kako je rješenjem Upravnog vijeća od 1. ožujka 2018. naložila Zagrebačkoj burzi da privremeno i bez odgode na uređenom tržištu obustavi trgovanje dionicama izdavatelja iz grupe Agrokor (Belje d.d., Jamnica d.d., Ledo d.d., PIK-Vinkovci d.d., Tisak d.d., Vupik d.d., Zvijezda d.d. i Žitnjak d.d.). Svrha ove mjere je zaštita ulagatelja i osiguravanje urednog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu.

HANFA ocjenjuje kako je nastala situacija u kojoj je položaj Izdavatelja takav da bi trgovanje dionicama istoga moglo štetiti interesima ulagatelja, odnosno da je upitno mogu li razumni ulagatelji donositi informirane odluke o ulaganju. Stoga je potrebno zaštititi ulagatelje na način da se trgovanje predmetnim dionicama na uređenom tržištu obustavi do trenutka kada javnost bude potpuno i točno informirana o ishodu postupka izvanredne uprave u Agrokoru i njegovim povezanim i ovisnim društvima i učinku navedenog na Izdavatelja.

S obzirom na postojanje raznih dionika i osoba uključenih u postupak izvanredne uprave, utjecaj zbivanja vezanih uz Agrokor na gospodarstvo Republike Hrvatske, dosadašnje iznošenje raznih (često neprovjerenih i špekulativnih) informacija o ovim zbivanjima u javnosti i činjenicu da su prema dostupnim službenim informacijama izdavatelji (tj. uprave gore navedenih društava) slabo uključeni i obaviješteni o tijeku postupka izvanredne uprave što proizlazi iz postupka koji vodi sud po posebnom zakonu, HANFA je zaključila kako je kod izdavatelja upitna učinkovitost procesa upravljanja propisanim i povlaštenim informacijama. Promjena izvanrednog povjerenika i preostalo kratko vrijeme do završetka postupka izvanredne uprave kreira situaciju bitno različitom nego u prethodnom razdoblju.