Sveučilište u Zadru raspisalo je Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ koji je moguće ostvariti u zimskome semestru ak. god. 2018./2019., u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. ili tijekom cijele akademske godine 2018./2019. 

Rok za prijavu je 23. ožujka 2018. godine, a cjelokupni tekst natječaja, u kojem je objašnjen postupak prijave kao i kriteriji odabira kandidata, možete pronaći ovdje.