ZADAR - Na dijelu korita potoka Ričine, kod Gradskog groblja, odvijaju se radovi koje izvodi zadarska Vodoinstalacija.

Iz javnog poduzeća Hrvatske vode (HV) informirali su nas kako  je Vodoinstalacija licenciran izvođač Hrvatskih voda, koji je dobio posao na temelju Ugovora o radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na području maloga sliva Zrmanja - zadarsko primorje.

Radi se na otklanjanju posljedica poplava (nastalih dana 11.09.2017. godine) na području Grada Zadra i Zadarske županije za što su Hrvatske vode u 2017. godini uložili 4,8 milijuna kuna iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda.

Kada će doći do radova na regulaciji Ričina, pitali smo Hrvatske vode, ali konkretnog odgovora nismo dobili. Za radove sanacije i regulacije vodotoka Ričine Hrvatske vode planiraju uložiti 18,7 milijuna kuna. Sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli regulacija vodotoka Ričine u Zadru podijeljena je u četiri faze.

Iz Hrvatskih voda su nam rekli kako je trenutno u proceduri postupak izvlaštenja I. faza koja se vodi pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji. U 2017. godini Hrvatske vode su isplatile 438. 800,00 kuna od ukupno predviđenih 728.200 kuna koje se odnose na I. fazu,

Kroz 2018. godinu predviđa se završetak postupka izvlaštenja I. faze. Tijekom ove godine  Hrvatske vode, kao investitor ishodit će dozvola za građenje čime se stvore uvjeti za izvođenje radova koji su u Sporazumu (iz studenog 2017) potpisani za sufinanciranje, najavili su iz HV preko službe za odnose s javnošću.