ZADAR - Sociološki pristup moći i korištenju interneta bila je tema Javne sociologije na kojoj su govorili dr. doc. Krešmir Krolo sa zadarskog Odjela za sociologiju i dr. Paško Bilić, znanstveni suradnik u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu.

Zadarska publika prvi put je imala priliku slušati Šibenčanina Paška Bilić, koji je prije pet godina dobio prestižnu nagradu Kanadske sociološke asocijacije za svoj znanstveni rad Towards a Mediated Centre in the Network Society: Social construction of knowledge on and with Wikipedia.

Na uzorku od 2000 ispitanika, dr. Bilić je prikazao navike internetskih korisnika u Hrvatskoj. - Korištenje interneta u Hrvatsko ispod je prosjeka u Europi, a cijena paketa širokopojasnog interneta je znatno skuplja. U EU je cijena 1.2 posto bruto kupovne moći, dok u Hrvatskoj na kupnju paketa otpada 2.9 posto „potrošačke košarice".. Većini ispitanika internet služi za slanje i primanje elektronske pošte, traženje informacija, korištenje servisa za mobilnu komunikaciju. Međutim, 85 posto ispitanih koristi Facebook dok 90 posto njih čita novine preko društvenih mreža. U Europi je takav model prisutan kod 70 posto populacije, naveo je dr. Bilić.Kod nas se događa paradoks kojim se vijesti čitaju preko interneta a istodobno im se ne vjeruje, istaknuo je dr. Bilić. Ispitanicima smeta senzacionalistički pristup, agresivne reklame na internetskim portalima, te su naveli da su vijesti bez dublje analize.

- Govor mržnje na internetu, ne bi trebao biti u prvom planu dok u Hrvatskoj postoje strukturni problemi oko njegovog korištenja, ustvrdio je dr. Krolo. Imamo pristup internetu takav da se vijesti čitaju preko najmoćnijih servisa, a da im se istodobno ne vjeruje, kazao je zadarski sociolog. Koncept slobode govora putem interneta blizak je slobodi tržišta, a u Hrvatskoj se ne može govoriti o velikoj slobodi govora, ustvrdio je dr. Krolo. On je prije četiri godine doktorirao na temu Načina korištenja internetskih društvenih mreža kod mladih. Pitanja koja je tada postavljao svojim ispitanicima, danas su deplasirana obzirom na trendove digitalne tehnologije koja se odražava i na promjene u društvu.