Na evidenciji zadarske burze rada krajem studenog evidentirano je 6.127 nezaposlenih osoba što je povećanje od 12,6% u odnosu na listopad.

Usprkos porastu broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec, HZZ u usporedbi s prethodnom godinom se i dalje bilježi smanjenje broja nezaposlenih, pa je tako u studenom 2017.godine u odnosu isto razdoblje lani smanjen broj nezaposlenih osoba za 17,1%

Sve ispostave bilježe rast broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec. Najmanji rast broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec od 4,3% bilježi Ispostava Obrovac, a najveći rast broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec od 24,7% bilježi Ispostava Biograd na moru.

Novoprijavljenih nezaposlenih osoba je u izvještajnom mjesecu bilo 1.385, što je za 13,9 manje nego krajem prošlog mjeseca kada je bilo 1.608 novoprijavljenih osoba i 5,1% manje nego krajem istog mjeseca prošle godine. 

Tijekom studenog na Zavod je prijavljeno 1.027 osoba koje su došle izravno iz radnog odnosa, a u listopadu je taj broj iznosio 1.266. 

U studenom 2017. godine s evidencije Zavoda brisano je 700 nezaposlena osoba. Od navedenog se broja 328 osoba (46,9%) zaposlilo na temelju radnog odnosa, od čega su 4 osobe pronašle posao u inozemstvu, 101 osoba je odjavljena s evidencije, 68 osoba je brisano jer ne traže aktivno posao - neodazivanje na individualno savjetovanje, 61 osoba je brisana jer ne traži aktivno posao - neizvršavanje individualne konzultacije.

Tijekom studenog s evidencije Zavoda zaposleno je 328 osobe, što je 7,2% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada je bilo zaposleno 306 osoba.

Gledajući po djelatnostima, najviše osoba, odnosno 61 osoba (18,6% svih zaposlenih) se zaposlila u djelatnosti trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila, 58 osoba (17,7%) se zaposlilo u djelatnosti obrazovanja, 43 osobe (13,1%) se zaposlilo djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i 31 osoba (9,5%) se zaposlila u prerađivačkoj industriji.

Tijekom studenog prijavljeno je 701 slobodno radno mjesto, što je 4,8% više u odnosu listopad 2017., a 3,2 više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Najtraženiji su bili radnici u održavanju za koje je oglašeno čak 261 slobodno radno mjesto. Slijedi zanimanje čistačica (31), radnik na proizvodnoj liniji (22), medicinska sestra (18 slobodnih radnih mjesta), odgojitelj predškolske djece (18), prodavač (18), itd.. 

Od 701 slobodnih radnih mjesta, njih 122 (17,4%) je oglašeno na neodređeno radno vrijeme.