ZADAR- Gradska uprava prvi put je uključila javnost u donošenje važne odluke za život Grada.
Odjel za gospodarenje gradskom imovinom oglasio je na stranici Grada Zadra savjetovanje na Nacrt prijedloga odluke o zakupu javnih površina za koje je većina zainteresirane javnosti doznala objavom vijesti preko našeg portala. Tak pred kraj roka danog za nejasnu formu savjetovanja, koja se odnedavno koristi u postupku javne nabave, pročelnik Tomislav Korona pozvao je zainteresirane da se očituju na predloženu odluku. Izostala je glasna poruka javnosti što se zapravo želi postići s novom odlukom.

Internetska rasprava rezultirala je sa sedam objava na koje su brzo reagirali iz Odjela za gospodarenjem gradske imovine. Oni su analizirali primjedbe te su iz uz obrazloženje prihvatili ili odbacili.

Evo kako je izgledala ta virtualna rasprava prije one prave koja se u petak vodila „oči u oči":
Živko Šokota predložio je izmjenu definicija javne površine tako da se javna površina u smislu odluke o zakupu javnih površina ima smatrati samo ona površina koja je u vlasništvu Grada Zadra.
Takav prijedlog je neprihvatljiv zato što Grad Zadar raspolaže javnom površinom kao svojom bez obzira na zemljišno knjižni upis, jer sva javna površina jeste vlasništvo Grada Zadra. To sve zato što još nije provedeno snimanje zgrada na području grada Zadra, niti su iste etažirane, pa svi javni prolazi ispod zgrada mogu se voditi još na raznim bivšim poduzećima, a što ne odgovara istini.
Svi ti postupci su u tijeku, pa svakome je jasno da takve površine ne mogu biti ničije vlasništvo te s istima raspolaže i gospodari Grad Zadar.
Prijedlog za izmjenu članka 3. Nacrta odluke da se doda prodaja knjiga - turističkih vodiča, udovoljeno je tako da se u Odluci u članku 3. mogu postaviti pokretni rotori za izlaganje knjiga - turističkih vodiča, razglednica, magneta i vrećica lavande ispred prodavaonica - suvenirnica. Prijedlog da dugogodišnji zakupci nisu dužni dostaviti Izvadak iz sudskog registra je neprihvatljiv zato što je uvid u sudski registar neslužbeni dokument.
Prijedlog da se donese rješenje koje bi bilo temelj za zaključenje ugovora je neprihvatljivo, jer je takav prijedlog nezakonit.

Prijedlozi Ceha trgovine Udruženja obrtnika Zadar: da se u članku 3. Odluke omogući postava stalaka i naprava za izlaganje robe ispred prodavaonice uz decidirano navođenje robe, i uz određenu kvadraturu od 3 m2.
Prijedlogu je djelomično udovoljeno, omogućena su 2 pokretna rotora, svaki dimenzija 05 x 0,5 m uz taksativno nabrojene artikle i to: knjiga-turističkih vodiča, razglednica, magneta i vrećica lavande.

To sve zato što se drugi građani bune za postavu takvih naprava uz obrazloženje da nam grad liči na „vašar". Predloženo da se uvrsti pravo prednosti hrvatskih branitelja pri dodjeli javne površine je ne prihvatljivo, jer takva obveza nije predviđena Zakonom o pravima hrvatskih branitelja...
Prijedlog da se zone i visine zakupnina javnih površina vrate u Odluku o zakupu javnih površina, ne može se prihvatiti zato što se visina i zone mogu češće mijenjati, a što smo imali slučaj promjene u važećoj Odluci.
Prijedlog da se prekine dosadašnja praksa dodjele javne površine bez naknade nije predmet ove Odluke pa se o tom prijedlogu ne može ni odlučivati.

Skupina obrtnika koja radi na Poluotoku tražila je da se omogući zakup javne površine za namjenu postavljanja pokretnih stalaka i naprava za izlaganje taksativno nabrojene robe za izlaganje, prijedlogu je djelomično udovoljeno, omogućava se postava 2 pokretna rotora, svaki dimenzija 05 x 0,5 m uz taksativno nabrojene artikle i to: knjiga-turističkih vodiča, razglednica, magneta i vrećica lavande.

Ceh ugostiteljstva Udruženja obrtnika Zadar uputio je najviše primjedbi na predloženu odluku. Prijedlog da se zadrži ograničenje postavljanja plastičnih stolova i sjedalica na području Extra i I. zone grada Zadra, bit će propisani uvjeti uređenja javne površine ispred ugostiteljskih objekata (stolova, sjedalica, suncobrana, tendi i dr.) Planom korištenja javnim površinama.
Prijedlog da Grad Zadar postupa po Pravilniku o razvrstavanju o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata nije prihvatljiv zato što Grad Zadar nema mehanizma za kontrolu.
Prijedlog da se ne traži dokumentacija iz Odluke za zakupnike koji su već u zakupu - u praksi se tako i provodi. Prijedlog da se javna površina dodjeli maksimalno na 5 godina zbog dugoročnog planiranja je neosnovan zato što se zakup javne površine može produžavati i nakon isteka ugovora ako zakupac nema dugovanja prema Gradu Zadru.

Prijedlog ukidanja odredbe da ako se ugostiteljska djelatnost ne obavlja cijele godine ( izuzev 2 mjeseca renoviranja i godišnjeg odmora) gubi pravo na zakup javne površine u sljedećoj godini ne uvažava se zato što se radi o povijesnoj jezgri grada i što držimo opravdanim da takvi objekti trebaju raditi cijele godine, a sve u cilju kako grad ne bi posao „pustinja".
Prijedlog da se godišnji zakup javne površine smanji za 30% u odnosu na sezonski zakup - takav način zakupa se i primjenjuje tj. u odnosu na sezonski je cca 30% manji. Prijedlog da se uvede 10% popusta cjelogodišnjim ugostiteljskim objektima za avansno plaćanje zakupnine javne površine za 12 mjeseci djelomično se uvažava s popustom od 5%.
Prijedlog da se zone i visine zakupnina javnih površina vrate u Odluku o zakupu javnih površina, ne može se prihvatiti zato što se visina i zone mogu češće mijenjati, a što smo imali slučaj promjene u važećoj Odluci.
Prijedlog da se prekine dosadašnja praksa dodjele javne površine bez naknade nije predmet ove Odluke pa se o tom prijedlogu ne može ni odlučivati. Prijedlog za smanjenje javne površine u zimskim mjesecima (za mjesece 1., 2., 3., 11. i 12) do 60% nema opravdanja zato što se zadnjih godina turistička sezona produžila na cijelu godinu, a iz dosadašnjeg iskustva znamo da se takva odredba u većini nije poštivala.

Turistička agencija MORE traži da se za dodjelu javne površine dostavi potvrda Ministarstva financija o plaćenim porezima i doprinosima i suglasnost zavoda za zaštitu spomenika.
Takav se prijedlog ne može prihvatiti jer Zakonom nije predviđeno.
Prijedlog da se neki štandovi uklone zbog nemogućnosti normalnog kretanja nepokretnih osoba je nerazumljiv zato što konkretno nije navedena namjena ni lokacija.
Prijedlog da se na Poluotoku u zimskom periodu neke trgovine ne zatvaraju kao i prijedlozi da se usklade zahtjevi pojedinih službi i da Grad Zadar se javno oglasi koje djelatnosti smatra kao sezonske a koje kao godišnje, nisu predmeti Nacrta Odluke o zakupu javnih površina.

Prijedlog Vala Kurtina, kojim daje primjedbu i prijedlog davanja ukupne površine za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskog objekta nije predmet Nacrta Odluke, već Plana korištenja javnim površinama.
Željka Hofman Bakmaz dala je svaku pohvalu na Nacrt Odluke a posebno za neizlaganje suvenira na pokretnim štandovima jer da isti daju jeftinu sliku Grada Zadra. Istu pohvalu za neizlaganje suvenira ispred prodavaonica je dostavila Turistička agencija More.