U Velikoj vijećnici Doma županije priređeno je svečano polaganje prisege imenovanih sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru te sudaca porotnika za mladež istoga suda.

Zakon o sudovima propisuje postupak imenovanja na način da suce porotnike općinskih, trgovačkih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Svoje prijedloge dostavili su: Gradsko vijeće Grada Zadra, Općinskog vijeća Sveti Filip i Jakov te Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Zadar.

Županijska skupština Zadarske županije donijela je Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru, kojim se imenuje ukupno 23 sudaca porotnika na vrijeme od 4 godine.

Oni su: JOSIP TOLIĆ, FRANKA COLIĆ, JOZO SUŠAC, DANICA TOLIĆ, MARIJA VUČENOVIĆ, JAGODA GLAVAN, MARA SEKULIĆ, FRANJO GLAVAŠ, DORIJANA IVANOV, LEONARDO GRŽAN, DALIBOR IVANIŠEVIĆ, BORA VUKOVIĆ, MARTINA GAVIĆ, MILA MIOČIĆ, BRANKO BRKIĆ, MARINA JADREŠIN, MARTINA KAMBER, MIRJANA VUČETIĆ, LANA BABIĆ, GORAN SABOL, ZLATKA BADEL, PETAR PEDIŠIĆ i DARINKA ZORIĆ.

Zakonom o sudovima za mladež propisano je da se suci porotnici za mladež imenuju iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. Svoje prijedloge dostavili su: Gradsko vijeće Grada Zadra, Općinsko vijeće Općine Poličnik, Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov te Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar.

Sudci porotnici za mladež su: MARIJA IVOŠ, LOVRE KUTLEŠA, MEJRA MAKAŠ, GORDANA PEŠUT, ZVONIMIR DORČIĆ, VESNA FANTINA, VLADIMIR GUNDIĆ, DANIELA TROŠELJ, TANJA KOKIĆ, ANA LUKANOVIĆ-GRGUROVIĆ, ALIDA ARAMINČIĆ-ŽUNIĆ, SANJA FABAC, MIA MARČETA, ANA BAJLO, MARIJANA BARIĆ, IVANA ŠARE, DINKO BASIOLI i MIRJANA ZALOVIĆ.

Imenovani suci porotnici, svečano su položili prisegu, a u ime domaćina nazočne je pozdravio predsjednik Županijske skupštine Željko Lončar u nazočnosti predsjednice Općinskog suda u Zadru Ane Mišlov.