U tijeku je treća elektronička javna dražba za prodaju imovine nekadašnje velike zadarske građevinske tvrtke Ploter. Riječ je o 12 neizgrađenih građevinskih terena na Novom Bokanjcu koji su predstavljali radni prostor tvrtke s velikim skladištem. 

Nakon što se na prve dvije dražbe nitko nije javio u roku, početna cijena je s 4,6 milijuna kuna pala je na 1,1 milijun kuna. Na nekretninama pak postoji razlučno pravo Privredne banke d.d. Zagreb za tražbinu u iznosu od 3.085.056,10 kuna.

S obzirom da je početna cijena u trećoj javnoj dražbi u iznosu od 1.157.966,25 kuna znatno manja od tražbina razlučnog vjerovnika za realno je pretpostaviti da se iz postignute cijene neće moći u cijelosti namiriti ni razlučni vjerovnik, tako da se tražbine stečajnih vjerovnika, neće moći namiriti ni djelomično, istaknuo je stečajni upravitelj Branko Morić u izvješću kojeg je Trgovačkom sudu u Zadru podnio sa zadnjim danom listopada. 

Izvijestio je kako i dalje nema nikakvog interesa za pokretnine koje se sastoje od zaliha ostataka građevinskog materijala i stare građevinske opreme i alata. Za naplatu potraživanja vode se već ranije započeti ili novi sudski postupci i pozivaju dužnici da plate svoja dugovanja. Međutim, unatoč angažiranju, postignuta je naplata samo nekih potraživanja, a pitanje je koliko će se uspjeti i u tužbama, navodi Morić. 

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka djelomično su namireni radnici za neisplaćene plaće i za otpremnine, ali samo po osnovu osiguranih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca iz sredstava AORPS i to u ukupnom iznosu od 293.863,80 kuna. Od priznatih, a neisplaćenih tražbina radnicima u iznosu od 1.673.913.43 kuna, 111.444,98 kuna čine tražbine po osnovu neisplaćenih plaća koje se po članku namiruju kao troškovi stečajnog postupka. 

No nakon prisilne naplate naknade od strane Hrvatskog telekoma d.d., na računu Plotera ostao je iznos od svega 34.398,73 kuna.