Nastavno na javno objavljeno priopćenje Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću grada Zadra Tomislav Matek kao direktor Vodovoda d.o.o. Zadar daje sljedeće odgovore:

- Da zasigurno nije za govornicom u Vijećnici Grada Zadra izrekao niti jednu bezočnu laž jer je svako svoje izlaganje temeljio na poslovnoj dokumentaciji Društva. Nadalje, da za njegova mandata tvrtka Vodovod d.o.o. Zadar zasigurno nije postala nemoralna, lihvarska i uhljebljivačka firma sa gotovo 300 zaposlenih i to iz razloga što je iz javno objavljenih financijskih izvještaja jasno razvidan pozitivan trend poslovanja iz godine u godinu, kroz svih šest godina njegova mandata. Dapače, Tomislav Matek je direktor Vodovoda d.o.o. Zadar koji je, neadekvatnu i zastarjelu sistematizaciju radnih mjesta izmijenio na način da je uredio organizacijsku strukturu Društva koja prati potrebe Društva s ciljem bolje organizacije i rentabilnijeg poslovanja s ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata koji su evidentni također iz financijskih izvještaja koji su javno dostupni, ali razumljivi očito samo stručnjacima iz tog područja, a ne nestručnjacima.

- Nadalje zasigurno nije lagao gradskim vijećnicima da je zaposlio vodoinstalatere jer o tome postoji pisana dokumentacija jer se radilo o javnom natječaju te su selekciju kandidata vršili rukovoditelj Sektora tehničkih poslova i voditelj Odjela održavanja, izgradnje i transporta, što je sve dokumentirano, pa ukoliko kod članova Kluba SDP-a postoji ikakva sumnja neka podnesu prijavu nadležnoj inspekciji

- Ne postoji kazna od više desetaka tisuća kuna koja bi se morala platiti Državnom Zavodu za mjeriteljstvo osim što je proveden inspekcijski nadzor te je Rješenjem ostavljen rok za ispunjenje zakonske obveze koja čini 4% od ukupno broja vodomjera u vodoopskrbnom sustavu. Jednostavnim uvidom u evidenciju vodomjera komparirajući podatke iz razdoblja od 2005. do 2017. godine jednostavno se može utvrditi znatni trend smanjenja broja neovjerenih vodomjera. Ovdje se postavlja pitanje tko ima pravo od radnika Vodovoda d.o.o. Zadar javno neovlašteno iznositi podatke o poslovanju Društva kršeći odredbe Etičkog kodeksa na snazi. Ovdje se samo želi napomenuti kako je povodom ovakvih istupa moguće pokrenuti adekvatne postupke sukladno Etičkom kodeksu Društva.

- Tomislav Matek kao poslodavac, a u skladu s Zakonom o radu, ima pravo donijeti odluku o financiranju školovanja već postojećeg kadra pogotovo ukoliko se radi o kadru koji je već zaposlen u društvu i poznaje sustav te je i bez stečene visoke stručne spreme obavljao poslove uz davanje rezultata što je isti kao poslodavac prepoznao, i stoga donio odluku o financiranju.
Što se tiče ostalih navoda poziva ih također da prijave nadležnim institucijama kako bi iste provjerile njihove navode. A svaki radnik koji je savjestan i odgovoran i predan u svom radu je zasigurno od strane Tomislava Mateka prepoznat i pružena mu je prilika za stručna usavršavanja

- Ugovori sa odvjetnicima sklopljeni su puten zakonske regulative o javnoj nabavi i svatko koga zanima može sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dobiti željene odgovore vezano za sklopljene ugovore, koji je među ostalim sklopljen i sa Odvjetničkim društvom Marinović i partneri

- Ugovori o radu koji su sklopljeni temeljem sistematizacije radnih mjesta su rezultat suglasnosti radnika i poslodavca a u vezi sa pravima i obvezama iz radnog odnosa sukladno uvjetima iz opisa poslova radnih mjesta

- Sva poslovna dokumentacija, pa tako i sve situacije u Društvu, obrađuju se sukladno Uredbi i internom Pravilniku o uredskom poslovanju

- Tijekom mandata direktora Tomislava Mateka došlo je do povećanja broja radnika iz razloga što je i sam vodoopskrbni sustav narastao, a građani grada Zadra zasigurno ne osjećaju teret ničega jer im se osnovna cijena vode nije promijenila još od 2005. godine stoga se treba zapitati kako je Tomislav Matek uspio ostvariti pozitivan trend poslovanja uz naslijeđene zastarjele pumpe i velike gubitke kao rezultat dugogodišnjeg neadekvatnog održavanja sustava

- Postavlja se pitanje zašto Klub SDP-a ne obraća pažnju na riješene probleme duga za koncesije, na investiciju vrijednu 20 milijuna kuna koja je financirana iz EU fondova i koju je kao takvu ovo Društvo, kao jedino društvo u vlasništvu grada Zadra, i provelo, kao i ostalih poslovnih uspjeha koji su rezultat rješavanja niza problema u poslovanju i također su vidljivi u poslovnim izvješćima, ali ih članovi Kluba SDP-a ne žele isticati već se zabavljaju „pričama iz Vodovoda". Stoga, ukoliko ih toliko i zabavljaju isti se pozivaju da sve prijave nadležnim institucijama koje će provjeriti osnovanost istih.

Vodovod d.o.o. Zadar