U petak je u prostorijama Društva oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije održana konferencija u sklopu projekta 'Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze Zadarske županije II'. 

Marija Juravić Vulić, voditeljica ovog projekta, je naglasila kako je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda te se radi o nastavku projekta koji je započeo krajem 2015.godine.
Ovaj projekt je započeo 28.03. 2017. i traje 24 mjeseca, a ukupna vrijednost mu je 1.086.816,50 KUNA

Cilj projekta je uspostaviti podršku samostalnom življenju i socijalnoj uključenosti oboljelih od multiple skleroze na području Zadarske županije kroz širenje usluge osobne asistencije.

Pomagači osobama s multiplom sklerozom su uglavnom članovi obitelji i prijatelji, a potpora korisnicima se pruža u vrijeme koje je pogodno pomagačima. Zbog svega navedenog, oboljeli rijetko izlaze te odustaju od daljnjeg obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih aktivnosti. Svemu tome značajno pridonosi nepristupačnost okoliša, nedovoljna senzibiliziranost društva i diskriminacija OSI.

Posebni problemi javljaju se u ruralnim i izoliranim sredinama u kojima ne postoji razvijena mreža socijalnih usluga, a stigmatizacija je daleko veća. Oboljelima je potrebna pomoć u obavljanju aktivnosti svakodnevnog življenja, samozbrinjavanju (hranjenje, oblačenje, osobna higijena), mobilitetu i kretanju, obavljanju kućanskih poslova, rukovanju ortopedskim pomagalima i ostalom.

Juravić Vulić navodi kako upravo ove navedene potrebe ispunjava projekt 'Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze Zadarske županije II'.

Kroz ovaj projekt 8 osoba oboljelih od multiple skleroze (koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti) je dobilo osobnog asistenta s ciljem zadovoljenja njihovih potreba, jačanja socijalnog uključivanja i sprječavanja institucionalizacije.

Treba također naglasiti kako su korisnici ove usluge osobne asistencije sa područja Zadarske županije - 7 na području grada Zadra i 1 korisnik u Velikoj Popini (mjesto 20km udaljeno od Gračaca).

Marija Juravić Vulić objašnjava i što je to multipla skleroza i koje su potrebe osoba oboljelih od multiple skleroze.

Multipla skleroza (MS) je kronična, autoimuna, neurološka, psihosomatska i progresivna bolest. Bolest je neizlječiva i nepredvidivog tijeka te dovodi svakog oboljelog do funkcionalne nesposobnosti različitog stupnja i zadire u sve aspekte života (obiteljski, socijalni, poslovni) i dovodi do socijalne isključenosti i fizičke izolacije oboljelih.

Budući da Društvo dugi niz godina pruža uslugu osobne asistencije, iskustvo dosadašnjih korisnika pokazalo je da im je ta usluga postala nezamjenjiva, pridonijela njihovu neovisnijem življenju, omogućila veću socijalnu uključenost i spriječila institucionalizaciju nekih korisnika.

Međutim, ono s čim se Društvo susreće je problem u pronalasku korisnika koji bi primali ovu uslugu. Naime, u prošlogodišnjem projektu je bilo uključeno 6 korisnika usluge osobne asistencije (osoba oboljelih od multiple skleroze), a ovim novim projektom su obuhvaćene još SAMO dvije nove osobe.

Dakle, samo 2 oboljele osobe na području Zadarske županije su iskazale potrebu za ovom uslugom. Pouzdano znamo da je velik broj oboljelih od multiple skleroze na području Zadarske županije potrebit ove usluge, međutim, vrlo teško se odlučuju za primanje ovog tipa pomoći. Razlozi su razni- neki opravdani, a neki manje shvatljivi.

Ono oko čega strahuje Društvo je činjenica da po traju ovog projekta, dakle 2 godine, Društvo nema pravo u ovaj projekt uključiti više od 8 osoba za primanje usluge osobne asistencije, a u dvije godine se može pojaviti potreba za ovom uslugom kod oboljelih jer se radi o kroničnoj i progresivnoj bolesti.

Na kraju Vulić naglašava kako se Društvo nada da će se i prije isteka ovih 24 mjeseca trajanja projekta ukazati prilika za ponovnim prijavljivanjem na natječaje ovog tipa kako bi korisnici mogli nastaviti primati usluge osobne asistencije koje su im neophodne.