Posudionica medicinskih pomagala Zadar ima pojačanu potrebu za raznim medicinskim pomagalima stoga ovim putem poziva sugrađane da doniraju svoja medicinska pomagala koja im više nisu potrebna, a sa svrhom korištenja za njegu ili rehabilitaciju osobama u potrebi.

Trenutno je pojačana potreba za slijedećim pomagalima:

- antidekubitalni madraci (obični i električni)
- toaletne stolice - princeze
- bolnički kreveti - električni i mehanički
- hodalice (kućne i sa kotačima)
- anatomski štapovi
- invalidska kolica
- sjedalica za kupanje, toaletno povišenje i sl. kupaonska pomagala
- samostojeći i obični trapezi

Inače u Posudionici se nudi usluga posudbe medicinskih i ortopedskih pomagala građanima u potrebi odnosno slabopokretnim, nepokretnim i palijativnim pacijentima.

Korisnici pomagala imaju obvezu povrata posuđenog kako bi se isto pomagalo višekratno koristilo i pomoglo što većem broju ljudi.

Posudionica je otvorena svakim radnim danom prema sljedećem rasporedu:
Ponedjeljak/Srijeda/Petak 8:30 - 12:30
Utorak/Četvrtak: 16:00 - 20:00