Grad Zadar objavio je javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za prometovanje turističkih vlakića na području.

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina za prometovanje turističkih vlakića na području Grada Zadra, za relacije - trase: a) Obala kneza Branimira - Ulica Stjepana Radića - Ulica Josipa Jurja Štrossmayera - Oko Vrulja - Ulica Miroslava Krleže - Put Dikla - Ulica Antuna Gustava Matoša (turističko naselje Borik) - Obala kneza Trpimira - Oko Vrulja - Ulica Ivana Mažuranića - Obala kneza Branimira i b) Obala kralja Tomislava - Liburnska obala - Istarska obala - Ulica Ivana Brčića - Ulica zadarskog mira 1358 - Ulica Mihovila Pavlinovića - Ulica Ruđera Boškovića - Ulica Ante Kuzmanića - Ulica kralja Dmitra Zvonimira - Ulica Nikole Šubića Zrinskog - Ulica Ljudevita Posavskog - Zrinsko Frankopanska ulica - Obala kralja Tomislava. 

Javne površine se daju u zakup na razdoblje od tri godine. Početni iznos zakupnine za prvu trasu iznosi 225 000 kuna godišnje (bez PDV-a), dok se za relaciju "b" utvrđuje u iznosu od 105 000 kuna godišnje (bez PDV-a). 

Djelatnost prijevoza turističkim vlakićem određuje se unutar razdoblja od Uskrsa do 31. listopada. 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje prijevoza putnika. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo dana 27. veljače 2017. godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra