Danas završavaju ovogodišnji frankofonski dani u Zadru. Predavanje pod nazivom „Kako je od francuskoga nastao joual [žual]- ponešto o kvebeškoj frankofoniji", održat će dr. sc. Evaine Le Calve [Evén l Kalv] Ivičević. 

Zainteresirani ga mogu poslušati u 12 sati u dvorani za poslijediplomske studije u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zadru na Obali kralja Petra Krešimira IV. br. 4.