ZADAR - Bolnica u Zadru, jedna je od rijetkih državnih ustanova koja je sa zadnjim danom 2015. godine objavila plan javne nabave za ovu, 2016. godinu. 

Prema tom planu bolnica će potrošiti za lijekove, opremu, usluge i troškove održavanja pogona 119.8 milijuna kuna. 

U planu javne nabave zadarske bolnice najveća stavka su lijekovi za zloćudne bolesti na koje će se potrošiti 30 milijuna kuna. Za sve druge lijekove i potrošne materijale zdravstvene djelatnosti u planu je potrošnja od 96 milijuna kuna. Za različite usluge određeno je 12.5 milijuna kuna. 

U planu javne nabave posebno je istaknuto kako je 450 tisuća kuna rezervirano za uslugu osiguranja od posebne odgovornosti liječnika i osiguranje imovine.

Najveća investicija bit će nabavka ultrazvučnih uređaja, osobito onog za kardiologiju koji košta gotovo milijun kuna. 

Od radova koji su u bolničkom krugu planirani u 2016. godini tek je ugradnja gromobrana na upravnu zgradu, povezivanje ORL odjela na rashladni uređaj te rekonstrukcija transportnog lifta u zgradi Interne s kojom se počelo u prošloj godini. Sve to, prema planu javne nabave, za 420 tisuća kuna.