ZADAR- U svrhu oporavka  ribljeg resursa, ministar poljoprivrede donio je  Pravilnik kojim se na jedan mjesec zabranjuje koćaranje za ulov škampa. To znači kako na tržištu neće biti te riblje delicije kojoj je cijena na ribarnici dosegla 250 kuna po kilogramu. Škampi su izlovljeni i želi se zaštiti područje mora u kojem se mrijeste i na kojem se love.  Izgubljeni ulov i  prisilini odmor od mjesec dana  vlasnci koća mogu nadoknaditi dijelom iz resornog EU fonda.

Pravilnik  o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini, a kojim se zabranjuje obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom povlačnom mrežom-koćom u ribolovnim zonama C i D  stupa na snagu od 16. rujna 2015. godine u 00.00 sati do 15. listopada 2015. godine u 24.00 sati.

Za ovakav tip mjere, tj. za one obuhvaćene ovom zabranom, moguće je sufinanciranje odnosno ostvarivanje naknade u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti propisani Uredbom (EU) br. 508/2014 odnosno po odobrenju Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. od strane Europske komisije.

S obzirom da je Republika Hrvatska u okviru Operativnog programa predvidjela sufinanciranje mjera privremene obustave, ali uzimajući u obzir da je postupak odobravanja Operativnog programa još uvijek u tijeku, tj. sama provedba mjera u okviru istog, pa tako i mjera sufinanciranja privremene obustave, još uvijek nije započela, ovim putem vas obavještavamo o osnovnim uvjetima, kriterijima i obvezama koji će morati biti ispunjeni da bi se ostvarilo eventualno pravo na sufinanciranje, uz zadovoljavanje prethodno navedenih uvjeta vezanih uz odobrenje Operativnoga programa.

Jedan od osnovnih uvjeta je da ovlaštenik plovilom koje ide u privremenu obustavu ima ostvarenih ukupno 120 ribolovnih dana u 2013. i 2014. godini, od čega 51% mora biti ostvaren u ribolovnim zonama C i D. Nadalje, da bi ostvarili pravo na potporu, članovi posade ribarskog plovila moraju biti zaposleni kod ovlaštenika za rad na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka i za vrijeme trajanja privremene obustave, ali ne dovodeći u pitanje uvjet da za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove. Drugim riječima, članovima posade za koje se traži potpora, se za razdoblje privremene obustave, isplaćuje naknada plaće sukladno članku 95. Zakona o radu.