U jeku izbjegličke krize u Europi, u Hrvatskoj broj tražitelja azila - opada i trenutačno ga traži samo 97 osoba. S druge strane, tek treba vidjeti - gdje će i kako Hrvatska u iduće dvije godine primiti 550 izbjeglica, koliko je odredio Bruxelles. Oni će imati ista prava kao i druge osobe s odobrenom zaštitom u Hrvatskoj nakon što im se odobri azil ili supsidijarna zaštita.

Migracijska politika na snazi je do kraja ove godine. MUP radi na novoj. Demograf Anđelko Akrap, smatra kako bi se trebala razraditi selektivna migracijska politika - prilagođena potrebama tržišta rada. - Smatramo da možemo iskoristiti priliku pa ljudima koji dođu u Hrvatsku ponudimo određene modele školovanja kako bi se educirali za deficitarna zanimanja. Na taj način mogli bismo izgraditi gospodarski sustav i tim ljudima omogućiti da budu dio ovog društva, rekao je Akrap.

No, u društvu i dalje ima onih koji na strance i izbjeglice gledaju s predrasudama. Do sada je u Hrvatskoj odobrena zaštita za 165 osoba, od toga je za 94 osobe odobren azil, a za 71 supsidijarna zaštita. No, većina ih Hrvatsku napusti i prije završetka postupka, jer su im cilj bogatije susjedne zemlje