ZADAR- Hoteli Zadar ostavili su u prošloj godini do sada najveću dobit od 848.062, 01 kuna.

Kako Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini, od te dobiti neće biti dividende.
Dioničarima se predlaže da od te dobiti 42.403,00 kuna ostane na zakonske rezerve, za 400 tisuća kuna kupovat će se vlastite dionice, dok će 405.659,01 ostati u zadržanoj dobiti Hotela Zadar.

Na mjestu predsjednika skupštine dioničara zadržat će se Denis Fudurić.