U Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije održane su konstituirajuće sjednice Vijeća srpske, albanske i bošnjačke nacionalne manjine Zadarske županije.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske manjine do izbora predsjednika vodio je predsjedavajući Milorad Matić kao najstariji član Vijeća.

Nakon provedenog glasovanja za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine jednoglasno je izabrana Rajka Rađenović, dok je za zamjenika predsjednice izabran jednoglasno Milan Milić.

Uz predsjednicu i zamjenika predsjednice Vijeća srpske nacionalne manjine izabrani su i članovi Radnog tijela za izradu Programa rada Vijeća za 2015. godinu, te članovi Radnog tijela za izradu Financijskog plana Vijeća.

Sjednicu Vijeća albanske nacionalne manjine Zadarske županije do izbora predsjednika vodio je predsjedavajući Isa Đemajlji kao najstariji član Vijeća.

Nakon provedenog glasovanja za predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine većinom glasova nazočnih članova izabran je Nue Mrijaj, dok je za zamjenika predsjednika većinom glasova nazočnih članova izabran Adem Shala. Također su izabrani i članovi Radnog tijela za izradu Programa rada Vijeća za 2015. godinu, te članovi Radnog tijela za izradu Financijskog plana Vijeća.

U utorak, 30. lipnja 2015. godine održana je i konstituirajuća sjednica Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Zadarske županije. Za predsjednika je izabran Džemail Spahić, za zamjenika Senad Tokić, a izabrani su i članovi Radnog tijela za izradu Programa rada Vijeća za 2015. godinu, te članovi Radnog tijela za izradu Financijskog plana Vijeća.