Izricanje presuda Međunarodnog suda pravde u Haagu počelo je danas nešto iza deset sati a završilo je nekoliko minuta prije 12 sati. 

Sudac Peter Tomka detaljno je obrazložio brojne teze navedene, kako u tužbi Hrvatske, tako i u protutužbi Srbije.

-Glavni predmet spora je da se vidi je li Srbija zaista odgovorna za činjenja protiv Konvencije, kazao je Tomka na samom početku zasjedanja suda. O tome je li Srbija kriva kao nasljednica SFRJ, sudac je rekao da neće odlučivati jer SFRJ više ne postoji pa se ne može izjasniti o nadležnosti.

- Država koja je tek postala članicom potpisnicom Konvencije ne može se smatrati odgovornom retroaktivno za genocid po članku 9. Nije dovoljno da su samo prekršena ljudska prava, ona moraju biti navedena i opisana u Konvencij, kazao je.

Sud je utvrdio da je ubijen veliki broj osoba i da su JNA i srpske snage ciljale hrvatsko stanovništvo koje predstavlja skupinu zaštićenu po konvenciji o spriječavanju i kažnjavanju genocida.

- Potpuno smo uvjereni je da su JNA i srpske snage počinile zločine koje se smatraju genocidnima u različitim područjima Hrvatske, od Slavonije, Korduna, Like, Banovne i Dalmacije, kazao je Tomka te dodao kako su to učinili da se otjera, tj. progna stanovništvo s tih područja kako bi se stvorila homogena srpska država, a ne s namjerom da se uništi hrvatsko stanovništvo.

Konačno, Tomka je zaključio: Sud je potpuno uvjeren da su na pojedinim područjima Hrvatske JNA i srpske snage počinile protiv pripadnika zaštićene skupine djela koja su konkretno djelo genocida. Hrvatska nije dokazala da se radilo o namjeri i uroti da se djelomično ili u cijelosti unište Hrvati, odnosno počini genocid. Hrvatska tvrdnja mora se u cijelosti odbaciti.

Sudac je, nakon toga, odbacio i protutužbu Srbije.

Sud ne nalazi djela koja bi pokazivala specifičnu namjeru tih vlasti da fizički istrijebe skupinu Srba koji žive u Hrvatskoj. Srbija nije činjenično dokazala da postoji genocid, dokazala je da postoji ubijanje i maltretiranje pojedinaca, ali to nije dovoljno za postojanje genocidne namjere. Stoga se protutužba mora odbaciti u cjelini, zaključio je sudac Tomka.

Odmah su uslijedile i prve reakcije među hrvatskim političarima i u javnosti. Gledno s pravne strane i predsjednik Josipović i Jadranka Kosor kazali su kako je bilo prilično jasno da će biti ovakav ishod presude. Unatoč tomu, iskazali su žaljenje i nezadovoljstvo presudom, jer činjenica da je postojala Ovčara, uništenje Vukovara ili Škabrnje, i dalje govori o tome da je Hrvatska bila žrtvom agresorskog i osvajačkog rata.