ZADAR- Ako želite saznati sve o zadarskim plemićkim obiteljima do pada Zadra pod Veneciju, dođite na predavanje sveučilišnog profesora Serđa Dokoze koje će se održati u utorak, 25. studenoga u 18,30 sati u dvorani Matice Hrvatske.


To je prvi put da će građani otkriti zanimljivu prošlost onih koji su u "nasljeđe" ostavili svoje palače i kuće kao kulturnu baštinu. Dr. Dokoza bavi se istraživanjem srednjovjekovnih plemičkih obitelji i priprema izdavanje kapitalnog djela o tom važnom segmentu zadarske prošlost.
Poziv na predavanje Zadranima je uputila Milenka Bukvić, predsjednica Matice Zadrana.