ZADAR- Počasni konzul Ukrajine Nikola Malić, njegova supruga Barbara Malić te privatno poduzeće „Best" sa sjedištem u Ukrajini, Kijevskaja županija, dokapitalizirat će tvrtku Turizam Petrčane sa 4.584.000 kuna. ta će se odluka potvrditi na izvanrednoj skupštini dioničara, najavljenoj pretposljednjeg dana rujna. 


Malić je bio godinama direktor Luke u Osijeku s čime će stekao poslovne veze s Ukrajinom. One su postale uglavnom turističke, budući da je Malić izgradio moderno turističko naselje s 90 apartmana na Punta Skali, gdje je prvo kupio 15 starih bungalova.
Njegova tvrtka Turizam Petrčane do sada je imala temeljni kapital od 1.1 milijuna kuna.
Malići i Best i do sada su bili većinski dioničari koji će izvršiti uplatu novca u društvo i sukladno tome povećat će nominalnu vrijednost svojih dionica.


U Narodnim novinama dodatno je objavljeno obrazloženje Uprave zbog čega je potrebno isključiti prava prvenstva ostalih dioničara za upis novih dionica.


Turizam Petrčane d.d., mora povećati temeljni kapital u što kraćem roku kako bi se stvorile pretpostavke koje doprinose financijskoj stabilnosti, restrukturiranju, stabilizaciji poslovanja, kvalitetnijem obavljanju postojećih djelatnosti, te stjecanju što boljeg položaja na tržištu. Među razlozima se navodi i novi investicijski ciklus.
Uprava Društva smatra da je predložena odluka potpuno prikladna, potrebna te u interesu društva i dioničara i nužna za financijsku stabilnost i razvoj tvrtke Turizam Petrčane.