ZADAR- Tvrtka Tim iz Nadina i Ceste Varaždin (koje je kupio francuski Colas), dobili su za 2.2 milijuna kuna posao na uređenju Ulice Hrvoja Ćustića.

Na natječaju Grada Zadra, objavljenom krajem siječnja, oni su sa zajedničkom ponudom bili najpovoljniji. Konačnu odluku o njihovom izboru donosi Gradsko vijeće Zadra na sjednici koja bi se trebala održati polovicom ovog mjeseca. Na natječaju Hrvatskih voda posao je za 13 milijuna kuna dobila Vodoinstalacija koja će raditi na ugradnji kolektora.

Oni bi se u posao trebali uvesti početkom svibnja, a rok završetka je godinu dana. Projekt uređenja Ulice Hrvoja Ćustića vrlo je zahtjevan. Prema projektnoj dokumentaciji, koja je izrađena u projektnoj tvrtki Donat, ta će Ulica biti glavna premosnica kolektora visoke zone ali i novog spoja između Put Murvica i Put Stanova. Na spoju ulice Hrvoja Čustića s Murvičkom, koja je do sada bila crna prometna točka, napravit će se rotor.

Ulica će biti dvotračna s nogostupom na obje strane, najavio je pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap.

Imovinsko pravni odnosi su riješeni i Grad će za otkup zemljišta izdvojiti četiri milijuna kuna.