Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta poslalo je u proceduru javne rasprave nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Nacrt, kako upozoravaju iz stranke ZA GRAD, sadržava brojne štetne promjene vezane prije svega za vrednovanje pojedinih segmenata radnih obveza učitelja.

U mnogim školama, zbog pada broja učenika, učitelji nadopunjuju manjak redovne nastave izbornom, dodatnom i dopunskom nastavom, izvanastavim aktivnostima te posebnim poslovima propisanim Pravilnikom. Prema novom Pravilniku, satnica za pojedine poslove je umanjena, a također je postavljen uvjet od 18 sati redovne nastave za ostvarivanje mogućnosti nadopune ostalim oblicima nastave

"Primjenom ovog pravilnika oko tri tisuće mladih učitelja koji u sustav obrazovanja donose metodičke i tehničke inovacije će ostati bez dijela plaće, a mnogi i bez posla. Male škole do 300 učenika neće moći ponuditi puno radno vrijeme iz većine predmeta predmetne nastave što će uzrokovati velike organizacijske probleme u izvođenju nastave u područjima bez javnog prijevoza, a povećat će se udio nastave koja se izvodi nestručno, posebno u malim školama u slabije razvijenim i rijetko naseljenim krajevima Hrvatske", upozoravaju iz stranke.

Prema podacima Europske komisije, Hrvatska i Bugarska jedine su zemlje Europske unije koje za obrazovanje izdvajaju manje od četiri posto BDP-a.

Prema podacima Europske komisije, Hrvatska i Bugarska jedine su zemlje Europske unije koje za obrazovanje izdvajaju manje od četiri posto BDP-a (Cipar primjerice za obrazovanje izdvaja visokih sedam posto BDP-a). Prema projekcijama proračuna za 2015. godinu za obrazovanje će se u Hrvatskoj izdvajati manje od tri posto BDP-a.

"Pitamo se stoga da li je Hrvatska zemlja znanja? Ministar Jovanović govori kako u obrazovanje treba ulagati, ali njegova djela čine učiteljski poziv sve manje atraktivnim. Cilj predloženih mjera je ušteda sredstava tamo gdje za vrijeme krize najviše treba ulagati", istaknuo je Ivan Zelenić, stručnjak za regionalni razvoj stranke ZA GRAD.

Stranka ZA GRAD poziva Vladu RH i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da pri planiranju proračunskog izdvajanja za obrazovanje učine preraspodjelu sredstava s ciljem većih ulaganja u obrazovanje. Dok se dio sredstava može osigurati racionalizacijom glomazanog i prebirokratiziranog sustava javne i državne uprave, tj. ukidanjem dijela zavoda i agencija gdje postoje preklapanja u djelokrugu rada, problem tehnoloških viškova u obrazovanju, kako tvrde u stranci ZA GRAD, može se riješiti smanjivanjem broja učenika po razrednom odijeljenju čime se i podiže kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa.

"Stranka ZA GRAD će se svakako uključiti u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću iznoseći konstruktivne prijedloge na ovu temu, a ovim putem poziva i građane da posjete mrežne stranice MZOS-a i do 9. ožujka, do kad je otvorena javna rasprava, daju svoj sud o predloženom dokumentu," zaključio je Zelenić.