U skladu s već poznatim stavovima Hrvatske narodne stranke o referendumu koji će se održati u nedjelju, 1. prosinca 2013., Županijska organizacija HNS-a poziva građane Zadarske županije da izađu na svoja izborna mjesta i na referendumskom listiću zaokruže PROTIV.
Naše PROTIV jedino je što može jamčiti da ćemo svi imati jednaka prava.
Biti PROTIV znači biti protiv ograničavanja slobode.
Kada zaokružite PROTIV, reći ćete da želite živjeti u društvu pravde, jednakosti, društvu koje njeguje i cijeni svakog pojedinca.
Mnogi ljudi u Hrvatskoj smatraju da referendum neće uspjeti ako ne izađu na glasanje. Prema važećem zakonu, dovoljno je da na referendum izađe samo 10 ljudi. Ako šestero glasa ZA, referendum će biti valjan i po prvi put ćemo u hrvatski Ustav unijeti diskriminaciju, ne razmišljajući o tome da ćemo već sutra možda i mi postati žrtvom diskriminacije. HNS ne može i ne želi podržati da bilo koji oblik diskriminacije uđe u Ustav. HNS je protiv bilo kakve promjene Ustava koja diskriminira čovjeka po bilo kojoj osnovi.
Stoga ne ignorirajte važnost svoga glasa, izađite na referendum i glasajte PROTIV!
Jer to je glas zdravog razuma, to je jedino što može jamčiti da ćemo svi imati jednaka prava.
Glasajte PROTIV jednoumlja koje nas dijeli, ograničava, prebrojava.
Glasajte PROTIV i ne dopustite da samoprozvana većina odlučuje o životima i sudbinama bilo koje manjine.
Zadarski HNS će sutra, u subotu, 30. studenog 2013., od 11:00 sati, na Narodnom trgu, građanima letcima pojasniti zašto smo protiv.
Pozivamo naše građane da nam se pridruže i na taj način daju potporu inicijativi PROTIV.