ZADAR- Ceste Zadarske županije, trgovačko društvo u kojem je suvlasnik i Zadarske županija, sazvala je skupština dioničara kako bi proveli dokapitalizaciju. 


Temeljeni kapital povećava se sa 6.7 milijuna kuna za 4.7 milijuna na ukupno 11.4 milijuna kuna. Do povećanja kapitala te tvrtke dolazi reinvestiranjem dobiti. Ceste Zadarske županije prošlu su godinu završili s dobiti od 4.7 milijuna kuna. taj će novac uložiti, odlukom svih dioničara, u jačanje tvrtke koja se bavi održavanjem cesta, osobito u zimsko doba, kada je potrebno jako puno strojeva.