Zamjenik gradonačelnika Ivica Vlakić, zajedno sa suradnicama Anom Bajlo i Žanom Klarić iz UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša, primio je dr.sc. Matiju Frankovića, ravnatelja Državne uprave za zaštitu prirode.

Sastanak s gospodinom Frankovićem i njegovim suradnicama održan je u svrhu uključenja Grada Zadra u Mrežu jadranskih gradova za očuvanje dupina, kitova i morskih kornjača u okviru EU projekta NETCET (Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic - Mreža za očuvanje dupina, kitova i morskih kornjača u Jadranskom moru), sufinanciranog iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje.

Projekt, koji je započeo u listopadu 2012. godine, za glavni cilj ima razvoj zajedničkih strategija za očuvanje dupina, kitova i morskih kornjača u Jadranskom moru kroz regionalnu suradnju.

Vodeći partner u projektu, koji će trajati 36 mjeseci, je Grad Venecija, a svakako je vrijedno spomenuti i ostale partnere iz Italije (Sveučilište u Padovi, Grad Pescara, Zaklada za kitove,Talijanski nacionalni institut za očuvanje okoliša i istraživanje, WWF Italija), potom iz Slovenije (Sveučilište Primorska), hrvatski Državni zavod za zaštitu prirode, kao i Centar za istraživanje mora Pula te Institut za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet. Projekt ima partnere i u Albaniji (Albansko društvo Herpetofauna i Udruga za zaštitu morskog svijeta u Albaniji) te u Crnoj Gori (Institut za biologiju mora). Ostali suradnici na projektu su: Institut za očuvanje prirode Republike Slovenije, Regija Veneto, Regija Emilia Romagna i Regija Marche.

Inicijativu za uspostavu Mreže gradova na Jadranskom moru pokrenuo je Grad Venecija, podižući na taj način svijest o ulogama gradova u njihovom očuvanju kroz poboljšanje razmjene informacija o potrebi očuvanja ugroženih vrsta, povećanje sudjelovanja različitih dionika na jadranskoj obali u očuvanju istih te jačanje nacionalne i međunarodne suradnje gradova jadranske obale na raznim aktivnostima vezanim uz zaštitu, projekte i razmjenu iskustava vezanih uz očuvanje tih vrsta.

Prednosti i pozitivni učinci članstva u Mreži su:
- suradnja s drugim članovima Mreže i institucijama (mogućnost suradnje i na drugim područjima)
- povećana prepoznatljivost i vidljivost u drugim gradovima i zemljama kao grad koji podržava visoke ekološke standarde i vodi brigu o očuvanju prirode
- obogaćivanje turističke ponude.