Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru priređuje Otvoreni dan Odjela u četvrtak 26. rujna 2013. od 15.00 do 19.30 sati u dvorani 1.3 u zgradi na Relji (Trg kneza Višeslava br. 9). Djelatnici Odjela će zajedno sa studentima i studenticama lingvistike predstaviti svoj odjel i studijski program te ujedno proslaviti Europski dan jezika, dan u kojemu se slavi jezična raznolikost Europe. Tijekom programa djelatnici i suradnici Odjela održati će nekoliko predavanja kojima će upoznati javnost s radom Odjela te prikazati dva filma o jeziku.

Program Otvorenoga dana Odjela za lingvistiku:

15.00 - 19.30 sati Nastavnici i studenti Odjela za lingvistiku stoje na raspolaganju za vaša pitanja (predavaonica 1.3, Trg kneza Višeslava 9)

15.00-15.30 sati Predstavljanje diplomskoga studija lingvistike (doc. dr. sc. Joško Žanić)

15.30-16.00 sati Maida Bilkić, studentica 5. godine lingvistike, govori o studiju lingvistike

16.00-16.30 sati Pauza uz druženje s profesorima i studentima, koji stoje na raspolaganju za pitanja studenata zainteresiranih za upis na diplomski studij lingvistike

16.30-17.30 sati Prikazivanje dokumentarnoga filma „Why do we talk" (BBC Horizon)

17.45-18.15 sati Predstavljanje diplomskoga studija lingvistike (doc. dr. sc. Joško Žanić)

18.30-19.30 sati Prikazivanje nagrađivanoga filma „The grammar of happiness"