Iako prijeti ozbiljna opasnost da zbog neprilagođenosti peradarske opreme propisima EU-a Hrvatska ostane bez proizvodnje jaja u dostatnim količinama za vlastite potrebe, o čemu je "Slobodna" pisala proteklih dana, vrlo je izvjesno da će taj proizvod potrošačima uskoro biti jeftiniji.

Do prije dvije-tri godine maloprodajna cijena jaja kretala se oko jedne kune za komad, ovisno o proizvođaču i težini samog jaja. Početkom 2010. godine cijena jaja u Hrvatskoj počela je rasti i danas je od 30 do 50 posto, pa i više veća od tadašnje.

Sličan trend s cijenama jaja bio je gotovo u svim zemljama EU-a. Prosječna cijena na području EU-a za 100 kilograma jaja M i L razreda, kakvih se najviše nudi u maloprodaji, 2010. godine bila je 111,68 eura. Dvije godine poslije ta je cijena bila 162,37 eura. A onda je počela kliziti, pa je početkom ovog mjeseca pala na 117,56 eura za spomenutih 100 kilograma.

U Hrvatskoj su proizvođači jaja pratili trend rasta cijena tih proizvoda u EU-u, ali još uvijek ne i njihova smanjenja. Inače, Hrvatska je prvoga dana rujna po cijeni jaja u EU-u zauzimala visoko 3. mjesto. Za 100 kilograma jaja M i L razreda u Hrvatskoj je trebalo izdvojiti 181,32 eura.

Na tržištu EU-a prosječna cijena jaja od startne 2010. do zenita u 2012. godini povećana je za 45,39 posto. Od prošle godine do danas ta je cijena smanjena za 38,12 posto. Ako se EU kretanje cijena jaja preslika na Hrvatsku, što bi bilo realno očekivati, cijena jaja M razreda u pakiranju od 10 komada sa sadašnjih 15 trebala bi pasti na 11 kuna, dok bi isto pakiranje jaja L razreda sa 17 kuna trebala kliznuti na 12 do 12,5 kuna.

Zbog smanjenja cijene kukuruza izgledno je da bi u skoro vrijeme moglo doći do smanjenja i drugih proizvoda u peradarstvu i stočarstvu gdje kukuruz služi kao glavna komponenta u prehrani i predstavlja najveći udjel u ulaznim troškovima.