Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

Kako se radi o dosta širokom krugu korisnika prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (brodovi, jahte, brodice u pomorskoj plovidbi, plovni objekti i čamci u unutarnjoj plovidbi), a koji to pravo ostvaruju na različite načine - Ministarstvo je s ciljem što transparentnijeg načina ostvarivanja prava korisnicima sastavilo Uputstvo koje je objavljeno na Internet stranicama Ministarstva www.mppi.hr, na naslovnici pod nazivom „Uputstvo za korisnike povlastice za plavi diesel"

Podsjetimo, temeljem Zakona o trošarinama i pratećeg Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, širok je krug korisnika i gospodarstvenika obuhvaćen pravom oslobađanja od plaćanje trošarine na energente za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe.

Plovila odnosno plovni objekti registrirani za djelatnost ribarstva pravo na pogonsko gorivo za plovidbu bez plaćanja trošarine ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi, te sa na njih predmetno Uputstvo ne odnosi.