Ministrica graditeljstva Anka Mrak taritaš prošlog se mjeseca sastala s čelnim ljudima inženjerskih komora koje je upoznala  s nužnosti reguliranja profesija na  području prostornog uređenja i graditeljstva nakon ulaska RH u EU.

Po ulasku Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU pravila za regulirane profesije će se odnositi na inženjere arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva koji su svoje formalno obrazovanje, stručne kvalifikacije i pravo da obavljaju poslove odgovornih osoba u prostornom uređenju i graditeljstvu stekli u RH prema dosad važećim zakonima i propisima. Ministrica je naglasila da se po ulasku RH u EU otvaraju mogućnosti našim inženjerima za rad u ostalim zemljama članicama kao što se i inženjerima iz drugih EU zemalja otvara mogućnost rada u RH.
Pritom svakako treba imati na umu da uvjeti za dobivanje određenih stručnih kvalifikacija i prava za obavljanje poslova odgovornih osoba u prostornom uređenju i graditeljstvu propisani od strane domicilne zemlje vrijede za pojedince i u svim ostalim zemljama članicama. Pojednostavnjeni primjer koji objašnjava načelo za obavljanje poslova reguliranih profesija: ako su u nekoj državi članici uvjeti za dobivanje ovlaštenja za rad u svojstvu ovlaštenog inženjera završen diplomski studij i 2 godine radnog iskustva u struci, ovlašteni inženjer iz te zemlje članice može obavljati te poslove u RH, iako ne ispunjava uvjete koji se zahtijevaju od naših inženjera, jer zadovoljava uvjete koje je postavila njegova domicilna zemlja. S druge strane, ovlašteni inženjer iz Hrvatske koji ima završen diplomski studij, 2 godine radnog iskustva, pa čak i položen državni stručni ispit ne može raditi u toj državi članici, jer ne ispunjava uvjete za članstvo u Komori (pa tako ni za obavljanje poslova ovlaštenih inženjera) u vlastitoj zemlji, iako zadovoljava uvjete iz zemlje članice u kojoj bi želio raditi. Logika ovakvih EU propisa jest da ukoliko pojedinac ne zadovoljava kriterij u vlastitoj zemlji, nema osnove za rad ni u drugim zemljama EU.


Zaključak koji slijedi je da preveliko i pretjerano detaljno normiranje sustava dobivanja prava za obavljanje poslova odgovornih osoba u prostornom uređenju i graditeljstvu (što osim opravdanih zahtjeva za stručnim kvalifikacijama te za stručnim osposobljavanjem / usavršavanjem), uključuje i zahtjeve čija opravdanost je upitna, ima neopravdane ograničavajuće posljedica za inženjersku struku, stoga je nužno donijeti odgovarajuće promjene prije ulaska u EU.