ZADAR- U 88. godini života umro je zadarski arhitekt Ivo Bavčević.
Zadar je ostao bez još jednog kroničara grada, čovjeka koji je sate i dane proveo na Kalelargi gdje je i stanovao, aktivnog sudionika mnogih društvenih događanja i pripadnika one stare garde koja se svrstava u zadarske ikone.


Ivo Bavčević bit će pokopan u petak na Gradskom groblju nakon što je u Zadru proveo više od pola stoljeća. Upravo ovih dana završena je obnova crkve Sv. Krševana, koja je, moglo bi se reći, njegovo kapitalno djelo. Više od deset godina proučavao je problematiku obnove samostana Sv. Krševana, što je rezultiralo opsežnom studijom rekonstrukcije.


Njegov život, započet 17. prosinca 1925. godine u Kuni na poluotoku Pelješcu, bio je više nego li bogat za prosječni ljudski vjek. 


. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a nastavio u Splitu. Klasičnu gimnaziju pohađa u Splitu i Zagrebu.
Godine 1944. upisuje arhitektonski odsjek na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Iste godine stupio je u hrvatsku vojsku. Godine 1946. godine upisuje tečaj večernje škole likovne umjetnosti u Splitu koju vode profesori Rudolf Bunk, Ante Kaštelančić, Jozo Kljaković i Joko Knežević.
U svibnju 1947. godine osuđen je u Splitu na šest godina prisilnog rada u sudskom procesu grupe „Hrvatske zastave na Marjanu". Na prisilnom radu u Lepoglavi susreće akademskog kipara Rudolfa Švagela Lešića koji ga podučava. Na prisilnom radu radio je na izgradnji Zemuna, Novog Beograda i Beograda na gradilištima i projektnom birou MUP-a.


Godine 1953. upisuje studij arhitekture na Tehničkom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 1959 godine. Za vrijeme studija boravio je u Zadru na arhitektonskom snimanju romaničkih zgrada i arheoloških nalaza za potrebe Instituta za povijesne znanosti, odnosno Filozofskog fakulteta u Zadru.
Od 1960. godine nastanjuje se u Zadru. Do položenog stručnog ispita radio je na gradilištima i u projektnom uredu. Godinu dana obnašao je funkciju tehničkog direktora Ribarskog sajma u Zadru. Zajedno s Pavlom Dešpaljem i Marijem Kotlarom osniva i organizira Muzičke večeri u Sv. Donatu.

. Sustavno prikuplja i izučava građu o recentnoj urbanističkoj problematici Zadra. Od 1967. godine radi u Biogradu na moru u funkciji urbanističkog referenta, a od 1977. godine do umirovljenja 1990. godine u zadarskom ZSIZ-u za stambeno komunalne poslove kao programer izgradnje.