Nakon što je Draga Petričić, dipl. iur., zbog nezakonitog razrješenja s radnog mjesta pročelnice Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra tužila svog poslodavca, taj je slučaj jučer dospio na Općinski sud u Zadru pred parničnu sutkinju Anu Mišlov.

Bivša pročelnica za graditeljstvo, a danas privatna odvjetnica, Grad je tužila za naknadu štete te iz gradske blagajne traži isplatu razlike plaće između one koju je dobivala kao pročelnica i one koja joj je isplaćivana nakon nezakonitog razrješenja za niže radno mjesto, ono voditeljice poslova gospodarenja zemljištem u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra.

Draga Petričić, koju u ovom postupku zastupaju njezin suprug Milan Petričić i odvjetnik Ante Krajina, razliku plaće sa svim zateznim kamatama potražuje za vrijeme od 18. kolovoza 2009. pa do 26. travnja 2012. godine.

Zanimljivo je spomenuti kako je Grad Zadar, zastupan po pravnici pravnici Ani Odvitović, sudu dostavio podnesak u kojem se predlaže mirovanje ovog postupka ili prekid do okončanja sudskih sporova na Upravnom sudu, vezano upravo uz pitanja razrješenja i raspoređivanja na drugo radno mjesto. Sutkinja Mišlov taj je prijedlog odbacila te je naložila provođenje financijskog vještačenja razlike utužene plaće, prihvativši argumente koje su iznijeli branitelji bivše gradske pročelnice.