ZADAR- Grad Zadar inicirao je izmjenu Detaljnog plana uređenja Crvene kuće na kojem se planira graditi zgrada sa socijalnim stanovima i škola. 


Plan je prije šest godina izradio Igor Pedišić koji je napravio i objasnio izmjena na jučer održanom javnom izlaganju. - Nakon izmjena Prostornog plana Grada Zadra u kojima je ugrađena odredba da se za socijalne stanove može odrediti jedno, a ne dva parkirna mjesta, to smo promijenili i u ovom DPU, kazao je arhitekt Pedišić, istaknuvši kako je to logično.
Smanjenje broja parkirnih mjesta na 73 planirana stana sa 80 parkirnih mjesta ujedno će umanjiti i vrijednost građenja zgrade, odnosno neće se trebati graditi jedna podzemna etaža. Kada će gradnja socijalnih stanova to na javnoj raspravi, na kojoj nije bilo sudionika, nije najavio pročelnik Matko Segarić.
Plan gradnje škole u tom novom naselju također je bio na čekanju. - Idejni projekt škole (radio ga je Capital-ing, tvrtka Zlatka Tomčić, bivšeg predsjednika Sabora, nap.a) dobio je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izbačena je podzemna etaža i izmijenjeni gabariti prema standardima resornog ministarstva, kazao je Pedišić.

Sada možemo ići u ishođenje lokacijske dozvole, najavio je Segarić u ime Grada Zadra u kojem se, međutim, još ne zna kako i tko će financirati gradnju nove škole.