Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o zaštiti na radu i poslodavce obvezao da prilagodbom uvjeta i mjesta rada te radnog vremena zaštite zdravlje i sigurnost trudnica, radnica koje su nedavno rodile ili onih koje doje na radnom mjestu. Te radnice ne smiju raditi na poslovima koji ugrožavaju njihov, odnosno djetetov život ili zdravlje, pri čemu prilagodba uvjeta i rasporeda radnog vremena i mjesta rada ne smije imati za posljedicu smanjenje njihove plaće.

Sabor je donio, i s direktivama EU uskladio, novi Zakon o koncesijama, dio kojega postaje i prihvaćeni Vladin amandman po kojemu Sabor može na prijedlog Vlade predlagati određenu koncesiju strateškim nacionalnim interesom te posebna pitanja u vezi s tom koncesijom urediti posebnim zakonom.


Oružane snage RH u sklopu NATO-a na Kosovu

Sabor je izglasao Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR), kojom se u idućoj godini u tu operaciju može uputiti do 25 hrvatskih vojnika. Prihvaćena je i odluka o nastavku sudjelovanja hrvatskih vojnika u mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR Somalija ATALANTA", kojom se u idućoj godini odobrava upućivanje do ukupno 20 vojnika.

Dopunjen je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji bi trebao pridonijeti sređivanju zemljišnoknjižnog stanja u Hrvatskoj, te izmijenjen Zakon o upravnim sporovima, u cilju povećanja učinkovitosti upravnih sporova prvog stupnja.

Dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i za iduće dvije godine odgađa se isplata dodatka na plaću pravosudnim dužnosnicima raspoređenima za zamjenika predsjednika suda, odnosno zamjenika čelnika drugog pravosudnog tijela ili sucu koji obavlja poslove predsjednika odjela, odnosno voditelja odjela.

Sabor je izmijenio i s novim Kaznenim zakonom uskladio Zakon o kaznenom postupku te Zakon o sudovima za mladež, donio novi Zakon o probaciji i Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, te izmijenio Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

Donesen je Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, kojim se Ured za pronalaženje, održavanje i obilježavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugoga svjetskog rata pripaja Ministarstvu branitelja.

Ukinut je Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode, te produljena primjena Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala".

Vladajuća većina odbila je prijedlog HDZ-a da Sabor osnuje istražno povjerenstvo koje bi istražilo okolnosti afere izlista telefonskih poziva.
U drugo čitanje zastupnici su uputili prijedlog novog zakona o sudovima te izmjene Zakona o parničnom postupku i Zakona o DSV-u.

Potvrđena je odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva kojom se, budući da je riječ o privatnoj tužbi za klevetu, uskraćuje zahtjev za skidanje imuniteta IDS-ovom zastupniku Giovanniju Sponzi.

Sabor je zaključio ovotjedno zasjedanje, a sjednicu nastavlja u ponedjeljak u 15 sati, raspravom o Strategiji razvoja pravosuđa od 2013. do 2018. godine.