Dokapitalizacija Hotela Zadar dobila je svoj nastavak na Trgovačkom sudu u Zadru gdje su mali dioničari Branislav Zec, iz Imotskog i Danijel Labaš, iz Varaždina pokrenuli parnicu protiv Hotela Zadar.

Oni traže da se poništi odluka glavne skupštine dioničara o dokapitalizaciji tvrtke koju je izveo sadašnji član Nadzornog odbora tvrtke Denis Fudurić. Spomenuta je operacija rezultirala padom udjela u vlasništvu malih dioničara i države, a povećanjem vlasničkog udjela većinskog vlasnika Hotela Zadar Milana Miletića, hrvatskog iseljenika iz SAD-a. Jučer je održana druga rasprava, a novu je sudac Tomislav Jurlina najavio za 9. studenoga.

Spornoj dokapitalizaciji prethodilo je rušenje temeljnog kapitala sa 58,4 milijuna kuna na 1,5 milijun kuna određivanjem nominalne cijene dionica od 10 kuna. To je čak devetnaest puta manje od vrijednosti dionice na isti dan koju je utvrdio sudski vještak Zrinko Ručević, a kojeg je angažirao Sud. Mali dioničari smatraju da je i njima trebalo biti omogućeno sudjelovanje u dokapitalizaciji, sukladno njihovim dotadašnjim udjelima u vlasništvu. Čak su, navodno, nudili i dvostruko veću cijenu od Fudurića. Rezime svega jest da je Fudurić ulaganjem od 800.000 kuna postao vlasnik jedne trećine tvrtke koja danas ima imovinu vrijednu 184 milijuna kuna. Nakon toga je dionice prenio ili prodao Milanu Miletiću koji sada osobno ili preko tvrtki u svom vlasništvu kontrolira paket veći od 75 posto dionica Hotela Zadar.

- Nama je dokapitalizacijom smanjen vlasnički udio za jednu trećinu. Po zakonu se odluka skupštine može pobijati ako je dioničar glasovanjem na glavnoj skupštini pokušao za sebe ili za nekoga drugoga postići korist na štetu društva ili drugih dioniča. Pitanje je zašto se u cijeloj priči nije uključio nitko od strane države kojoj je, također smanjen vlasnički udio s jedanaest na 7,3 posto. Zanimljivo je da je Miletić u trenutku provođenja dokapitalizacije kupovao dionice od malih dioničara po cijeni od 193 kune za jednu koju je sada utvrdio sudski vještak, kaže Danijel Labaš koji dodaje da dionica Hotela Zadar vrijedi danas znatno viša.

Za Denisa Fudurića u cijeloj dokapitalizaciji ništa nije sporno, jer je sve napravljeno po zakonu.

- Cijena koju je utvrdio Ručević je prenapuhana, kaže Fudurić, inače stalni sudski vještak za vrijednosne papire.

Činjenica je kako i mali dioničari i Fudurić, kao predstavnik Hotela Zadar, u postupku imaju za svoja stajalište uporište u Zakonu o trgovačkim društvima pa je konača odluka o raspetljavanju priče s dokapitalizacijom Hotela Zadar na sucu Jurlini.