Zračna luka Zadar ostvarila je promet od 300.000 putnika.

U svojoj 44-godišnjoj tradiciji ovo je prvi put da je promet na Zračnoj luci Zadar dosegao tu brojku.

Povodom ovog događaja istog dana je na Zračnoj luci održana u sali za sastanke prezentacija o prometu zračne luke Zadar d.o.o te o rezultatima turističke sezone na području Zadarske županije.

Nakon toga na letu Croatia Airlines d.d za Frankfurt 300.00-om putniku je uručen prigodan poklon Zračne luke Zadar d.o.o.