ZADAR- Iako svega dva posto studenata Sveučilišta u Zadru koristi široku lepezu usluga Studentskog savjetovališta, savjeti za zdravstvenu uslugu su ono što studenti trebaju.


Potvrdilo je to i istraživanje koje je provedeno povodom treće godine postojanja Savjetovališta za studente. Svega 99 studenata u tom razdoblju  Savjetovalištu se obratilo za neki oblik pomoći, ali je zato na elektroničku adresu „pitaj liječnika" pristiglo 97 e-maila. 


Studentska populacija muku muči gdje drugo pronaći pomoć liječnika u Zadru osim u Hitnoj pomoći. Iako je to dugogodišnji problem koji se u sadašnjem sustavu zdravstva pokazao nerješivim u Zadru, problematično je što u konceptu budećeg sveučilišnog kampusa nije predviđeno mjesto za medicinsku ambulantu.

Premda studenti spadaju u spolno aktivnu skupinu, više od polovice studentica (59 posto ispitanika) nikada nije bilo kod ginekologa. Osim uobičajenog straha od te vrste pregleda, studentice ga u Zadru nemaju gdje obaviti osim ako neće platiti privatnika, a to je pak previše za njihov plitki džep. Da se studentice u Zadru nemaju gdje upisati kod ginekologa, ukazala je i dr. Nadia Cavenago Morović, suradnica i jedina liječnica koja savjetuje studente po pitanju zdravlja. Ona predlaže da se za studentice organizira posebna ginekološka ambulanta.


Kod jedinog ginekologa u Domu zdravlja dr. Domagoja Krpine koji još želi upisati pacijentice ne postoji UZV, a što je ginekolog bez tog uređaja.

Iako bi posjet ginekologu u toj dobi trebao biti dio preventivne zdravstvene kulture, upravo to što nema dostupnog ginekologa, razlog je što je svega 41 posto ispitanih studentica bilo na ginekološkom pregledu.