ZADAR- Daje li župan Stipe Zrilić ikakve ovlasti novoj zamjenici župana Rajki Rađenović, pitao je danas službeno vijećnik DPS-a Dušan Oluić u sklopu Aktualnog sata županijske skupštine. 


Javnost je već isticala kako treća dožupanica, izbrana na naknadnim izborima kao zastupnica srpske manjine, sjedi besposlena. Ali isto tako se ovih dana pisalo kako sva trojica dožupana zapravo primaju plaću, a da ništa ne rade.

Indirektno je o tome govorio i župan Stipe Zrilić koji je vijećnicima pojasnio kako je po novom zakonu župan preuzeo odgovornost koju je prije posljednjih izbora imalo županijsko poglavarstvo. - Meni osobno više je odgovarao prijašnji model, istaknuo je župan i još jednom objavio kako ga u slučaju spriječenosti mijenja dožupan Đani Bunja.
Zamjenici župana uključeni su u rad županijske samouprave, sudjeluju na radnim sastancima i kolegijima.- Ali kada bi ja podijelio posao da svako od njih dobije po 33 posto, onda bi ja šetao okolo razvlašten, ukazao je župan Zrilić.
Na dožupanima je da pokažu, u okviru svojih sposobnosti i kompetencija, sami razviju inicijativu, poručio je župan izbjegavši konkretan odgovor za dožupanicu.

Zato je vijećnik Olić uložio prigovor i sam konstatirao kako je Rajka Rađenović tek predstavnica srpske manjine, ali je predložio da ona kao takva preuzme razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području od posebne državne skrbi na kojem je najviše stanovnika srpske nacionalne manjine.