U Kornatima više neće moći loviti ovlaštenici prava na nekretnine, odnosno oni koji čak nisu vlasnici posjeda nego tek ugovorom vezani uz ugostiteljski ili smještajni objekt, a među vlasnicima posjeda dozvolu će od Javne ustanove ubuduće dobiti samo oni koji se bave tradicijskom djelatnošću, odnosno stočarstvom ili poljoprivredom na svom imanju.

To je samo dio novina iz napokon usvojenog novog Pravilnika u unutarnjem redu koji bi, nakon dovršetka procedure, trebao početi funkcionirati od 1. siječnja 2011. godine. Do sada je u obje kategorije bilo izdano 230 dozvola za ribarenje u Kornatima.

 

Poglavlje ribolova u Kornatima je po prirodi stvari najzanimljivije, ono je do sada bilo kamen smutnje u mnogim službama nadležnima za zaštitu, ribolov i kontrolu jednog i drugog, a jedan od najvećih pravnih apsurda Hrvatske bio je upravo u tome što je ribolov na području Kornata bio manje restriktivan nego u ostalom ribolovnom moru Hrvatske!

- Na području parka više neće biti dopušten ni rekreacijski ribolov, a dozvole vlasnicima posjeda i članovima obitelji iznimno će i uz strogo postavljene uvjete izdavati Javna ustanova. Dnevni ulov smanjen je sa sedam na pet kilograma, s tim da sva riba zatečena u plovilu predstavlja dnevni ulov. Ubuduće će morati biti vidljivo označen položaj ribolovnih alata, mreže će u moru moći biti samo od 17 sati prvog do 10 sati drugog dana, uveden je lovostaj i, sve u svemu, ubuduće će ribolov u Kornatima biti restriktivniji nego u ostalom ribolovnom moru Hrvatske - kaže ravnatelj NP-a Kornati mr. Neven Baus.

Izdavanje dozvola za ribolov samo onim vlasnicima posjeda koji se bave stočarstvom i poljoprivredom - odnosno maslinarstvom - svakako je korisno za održavanje kornatskih posjeda. Njihovo ribarenje, naime, podrazumijeva prehranu za vrijeme dok borave i rade na svojim posjedima. Ronjenje u Kornatima dopušteno je samo u grupama koje organizira ovlaštena osoba, odnosno ronilački centar, i te će dozvole izdavati Ministarstvo kulture, samo za dopuštene zone.

U Kornatima je, inače, devet dopuštenih zona za ronjenje, a pojedinačno ronjenje nije dozvoljeno. U novom Pravilniku o unutrašnjem redu regulirano je čak i - kupanje, i to s dozvolom plivanja na udaljenosti od 50 metara od obale. Međutim, u zonama stroge zaštite - a to su otočić Purara s hridima Klint i Volić, otočići Mrtovnjak, Klobučar, Mali i Veliki Obručan s pripadajućim morskim pojasevima - nije dopušteno ni za kupanje!

Upravno vijeće Pravilnik u unutarnjem redu donijelo je 9. srpnja, Ministarstvo kulture suglasnost je izdalo 23. srpnja i sad slijedi objava u Narodnim novinama, što otvara mogućnost da njegova primjena počne od 1. siječnja iduće godine.