ZADAR - Gradskim vijećnicima te gospodarstvenicima i obrtnicima jutros je u Gradskoj vijećnici predstavljen program makroekonomskog razvoja Zadra do 2020. godine kojeg je izradio dr Branimir Lokin sa suradnicima.

Za razliku od prvog programa kojeg je Lokin napravio 2002. godine, a po kojem je Zadar trebao postati metropola Mediterana ovim programom autor nudi opciju razvoja Zadar kao internetskog grada, štogod to po definiciji značilo.

Lokin pojašnjava kako bi Zadar u razdoblju do 2020. godine stvarao više prihoda nego rashoda, a što nije slučaj s metropolizacijom grada.

Makroekonomist Brainimir Lokin zadovoljan je s ostvarenjem svog prvog programa u praksi jer je Zadar postigao razvoj od 10,9 posto, a u programu je bio planirano šest posto.

Lokin je ukazao kako bi Zadar trebao imati mlade i stučne ljude koji će iz samog grada planirati i pratiti njegov razvoj. 

Za ovu je studiju Grad Zadar izdvojio 340 000 kuna.