ZAGREB - Hrvatski će sabor ovotjedno zasjedanje danas započeti raspravom o Vladinu prijedlogu Zakona o primaljstvu. U Hrvatskoj je registrirano 1.760 primalja, koje 24 sata na dan skrbe o trudnicama, rodiljama i novorođenčadi, izvješćuju liječnike o svim promjenama, a sudjeluju i u brojnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Predlagatelj ističe da se kompletna djelatnost primalja do sada temeljila na običajnim pravima i dužnostima, na osobnim prosudbama, neutvrđenim kompetencijama i općenitom djelokrugu rada te na volji i stavovima nadređenih liječnika. Predloženim zakonom utvrđuju se dužnosti primalja i njihova odgovornost, a definiraju se i teže povrede dužnosti. Stručni nadzor nad radom primalja provodila bi Hrvatska komora primalja, koja će se osnovati na temelju ovog zakona, a primalje će se obvezati na udruživanje u novoosnovanu komoru.